Sökning: "Attraktivt Arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden Attraktivt Arbete.

 1. 1. Control 4.0 : Creating a vision for the future of industrial control rooms under Industry 4.0

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erik Sundström; [2019]
  Nyckelord :Industry 4.0; Metallurgic Industries; Control Rooms; Attractive Work; Qualifications Development; Industrial Design Engineering; Industri 4.0; Metallindustri; Kontrollrum; Attraktivt Arbete; Kompetensutveckling; Teknisk Design;

  Sammanfattning : Today’s industries are facing what some may call a new industrial revolution. Technological developments are heading towards more internet-based system solutions. This movement is often referred to as Industry 4.0 and is said to have the potential for more flexible, autonomous productions capable of managing themselves. LÄS MER

 2. 2. Should I stay, or should I go? : En kvalitativ intervjustudie om vad sjuksköterskestudenter finner attraktivt hos arbetsgivare, vad som skulle få dem att stanna i Norrbotten, och hur deras syn på attraktivitet skiljer sig från arbetsgivares arbete med employer branding.

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Andrea Kauppi; [2019]
  Nyckelord :employer branding; attractiveness; nursing students; organizations; Norrbotten; employer branding; attraktivitet; sjuksköterskestudenter; arbetsgivare; Norrbotten;

  Sammanfattning : Today, every organization is struggling to attract, recruit and retain staff. This is because it has become a” war of talent”, since it is difficult to recruit candidates with excellence. This means that it is important for employees to work with their brand to succeed. LÄS MER

 3. 3. Sexhandel och prostitution i dagens Sverige : Perspektivet och synen på fenomenet hos yrkesverksamma inom myndigheter och ideella organisationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sannah Sjöström; Louise Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Sex trafficking; Sweden; Combat; Victims;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker fenomenet sexhandel och prostitution. Genom intervjuer med myndighetspersoner och ideella organisationer som arbetar för att bekämpa sexhandel och prostitution i Sverige, ville vi undersöka vilka perspektiv dessa organisationer och myndigheter har på fenomenet. LÄS MER

 4. 4. Busskörfält - Potential för regional busstrafik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Oskar Fransén; [2019]
  Nyckelord :busskörfält; regional busstrafik; framkomlighet; nytta; körtid; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att uppnå flera internationella, nationella och regionala mål avseende miljö och trafik krävs ett ökat resande inom kollektivtrafiken. För att uppnå detta måste kollektivtrafiken bli ett mer attraktivt val jämfört med bilresor. Ett sätta att uppnå detta är att reservera körfält enbart för busstrafik. LÄS MER

 5. 5. House price modelling of Denmark’s municipalities using vector autoregression and gradient descent

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Love Gillberg; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this thesis, a house price evolution equation of Denmark's municipalities is proposed and solved using both an iterative optimization algorithm, and a closed form solution using Vector Autoregression. The quality of the solutions is investigated, analyzed and compared. LÄS MER