Sökning: "Avrop"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Avrop.

 1. 1. Multilabel text classification of public procurements using deep learning intent detection

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Adin Suta; [2019]
  Nyckelord :Natural language processing; text classification; deep learning; applied mathematics; recurrent neural network; word embedding; Maskininlärning; textklassificering; artificiella neruonnät; tillämpad matematik;

  Sammanfattning : Textual data is one of the most widespread forms of data and the amount of such data available in the world increases at a rapid rate. Text can be understood as either a sequence of characters or words, where the latter approach is the most common. LÄS MER

 2. 2. Informationsstyrning av materialhantering för intern tredjepartslogistik : - En fallstudie vid JM AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Malin Öster; [2018]
  Nyckelord :Intern tredjepartslogistik; materialhanteringsprocessen; processer; informationsflöde; flödeseffektivitet;

  Sammanfattning : Byggsektorn kännetecknas av låg produktivitet och höga produktionskostnader samtidigt som behovet att effektivisera byggandet är stort. Ett byggprojekts materialförsörjning är en komplex uppgift som är förenat med många potentiella problem som kan medföra lägre produktivitet. LÄS MER

 3. 3. Analysis and optimization of the board distribution to central and northern Europe at Fiskeby Board AB

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Alexander Persson; Joel Roos; [2018]
  Nyckelord :Logistik; programmering; distribution; ruttplanering; optimering;

  Sammanfattning : Hur företag distribuerar produkter till sina kunder har en betydande roll för kostnaderna relaterade till distributionen men också för den servicegrad som företaget erbjuder sina kunder. Att hela tiden förändra distributionen efter de förutsättningar som ges är en nyckel för att hålla kostnaderna nere och servicegraden uppe. LÄS MER

 4. 4. En metod för att identifiera och reducera slöseri i informationsflödet : En kartläggning från avrop till materialleverans på byggprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sara Lundström; Madeleine Billing; [2018]
  Nyckelord :Digitalisation; information flow; information management; root cause; waste.; Digitalisering; informationsflöde; informationshantering; rotorsak; slöseri.;

  Sammanfattning : Till följd av att dagens samhälle blir allt mer präglad av den ständiga strömmen av information ställer det krav på byggentreprenören att börja ta kontroll över deras informationshantering. Utvecklingen av digitalisering har också bidragit till att synliggöra denna problematik. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering av informationsflödet i inköpsprocessen : En fallstudie inom byggbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnea Grenholm; Malin Zachrisson; [2017]
  Nyckelord :Digitization; purchasing; construction; Digitalisering; inköp; byggbranschen;

  Sammanfattning : Inköp utgör en strategisk funktion inom dagens företag, då inköp tillsammans med ledning och styrning av försörjningskedjor har fått en allt större inverkan på organisationers konkurrenskraft och lönsamhet. En stor del av de produktivitetsförbättringar som initierats inom olika sektorer har drivits av investeringar i informationsteknologi (IT) i syfte att förbättra informationsflödet och effektivisera försörjningskedjor. LÄS MER