Sökning: "Bahtiri"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Bahtiri.

 1. 1. Det krävs en by för att fostra en ungdom : En fallstudie om hur ungdomsbrottslighet förstås bland professionella aktörer i Örkelljunga

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Armend Bahtiri; Dennis Klitgaard; [2020]
  Nyckelord :Juvenile delinquency; youth; crime; preventive work; cooperation; Ungdomsbrottslighet; ungdomar; brott; preventivt arbete; samverkan;

  Sammanfattning : Juvenile delinquency is acknowledged as a social problem but the research is often focused to larger cities. The purpose of the study was to elucidate the understanding of professionals of the problem of juvenile delinquency in a smaller town like Örkelljunga municipality. LÄS MER

 2. 2. Innovera mera - En kvalitativ studie om styrning och innovation i en svensk kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Dorentina Bahtiri; Jennifer Nagy; [2019]
  Nyckelord :Offentlig sektor; Visionsstyrning; organisationskultur; omvärld; entreprenörskap; innovation; balanserad styrning; tillitsbaserad styrning; New public management.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Under en längre tid har svenska kommuner präglats av en målstyrd verksamhetsstyrning där kontroll, mätning och uppföljningar funnits vid varje målsättning. Samtidigt satsar den offentliga sektorn på innovationsarbetet för att kunna utvecklas i takt med omvärlden. LÄS MER

 3. 3. UX and Service Design for Zbee Based Corporate Carsharing

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Blerand Bahtiri; [2018]
  Nyckelord :Carsharing; Interaction design; UX; Service design; Light electric vehicle; Zbee;

  Sammanfattning : What transportation means corporations choose for satisfying their mobility needs may have an essential impact on the environment. Choosing environmental friendly, alternatives such as battery driven light electric vehicles, would mean drastically contributing to a more sustainable environment. LÄS MER

 4. 4. Det spelar roll : Behandlares perspektiv på ungdomskulturer som framträder på särskilda ungdomshem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Armend Bahtiri; Suad Sahiti; [2018]
  Nyckelord :Ungdomar; LVU; Ungdomskulturer; institution; särskilda ungdomshem; ungdomsvård;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att belysa behandlares upplevelse om vilka ungdomskulturer som framträder på särskilda ungdomshem samt hur behandlarna kan påverka dessa. Den metodologiska utgångspunkten i studien är hermeneutisk kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. En studie om nyanlända och matematik : En etnografisk studie om lärares kommunikation med nyanlända

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Albin Hagelvik; Adrian Bahtiri; [2016]
  Nyckelord :Nyanlända; matematik; kommunikationsformer; språk; etnografi; aktivitetsteorin;

  Sammanfattning : En etnografisk studie om hur lärare kommunicerar med nyanlända elever i ämnet matematik. Studien är kvalitativ och består av både observationer och intervjuer. Ett syfte utformades och utefter det formades två forskningsfrågor. För att analysera datan användes aktivitetsteorin och dess aktivitetstriangel. LÄS MER