Sökning: "Bengt Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Bengt Andersson.

 1. 1. Ytbehandling för att motverka uppbyggning : Undersökning av olika ytbehandlingsmetoder och material för applikation i en mjukpappersmaskin

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik

  Författare :Anton Klevsäter; [2017]
  Nyckelord :Mechanical Engineering; Materials science; Surface Technology; Polymers; EduPack; Materials Selection; Build-Ups; Valmet; Tissue-Machine; Maskiningenjör; Materialteknik; Ytteknik; Polymerer; EduPack; Materialval; Uppbyggningar; Valmet; Pappersmaskin;

  Sammanfattning : This exam report includes a survey of surface treatment materials and their associated surface treatment methods for application in a tissue machine commissioned by Valmet AB. The tissue machine produces 24 hours a day in a demanding environment consisting of water, heat, oils, glue, dust and various chemicals. LÄS MER

 2. 2. skriva - skrev - skrevet En studie i göteborgsk verbböjning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Mats Hilmersson; [2016-02-09]
  Nyckelord :dialekt; göteborgska; starka verb;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska språket, fördjupningskurs, SV1301HT 2015Handledare: Lars-Gunnar Andersson.... LÄS MER

 3. 3. Om elevers förkunskaper inför gymnasiematematiken. Analys av elva årgångar matematikdiagnoser från en medelstor svensk gymnasieskola

  Master-uppsats,

  Författare :Bengt Andersson; [2013-01-08]
  Nyckelord :diagnos; matematikdidaktik; aritmetik; taluppfattning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att utgående från elva års diagnosresultat från en gymnasieskola analysera elevernas kunskaper i matematik, främst inom områdena taluppfattning och aritmetik. Av speciellt intresse är de elever som uppvisar svagast resultat. Ett syfte är även att diskutera diagnosens egenskaper som mätinstrument. LÄS MER

 4. 4. Implementation of the Functional Mock-up Interface in Matlab and Simulink

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Bengt-Arne Andersson; [2010]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : New products on the market are likely to be simulated in a computer sometime during the development process. The environment for which the physical model of the product is developed may not always be the optimal for control simulations of the model. LÄS MER

 5. 5. Köksvägen: om genus och utbildning på Hotell- och restaurang programmet.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Bengt Andersson; Thomas Sjöberg; [2009]
  Nyckelord :genus; yrkesval; hotell- och restaurangprogrammet; ;

  Sammanfattning : Vi är tre yrkeslärare med olika bakgrund, och vi har var för sig tyckt oss se att det föreliggerett tydligt genusmönster vid val till våra olika program. Vi har var för sig varit intresserade avdessa frågor. Detta arbete har gett oss möjlighet att fördjupa oss i frågan. LÄS MER