Sökning: "Bildanalys i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Bildanalys i skolan.

 1. 1. Multimodala texter i skolan : En multimodal läromedelsanalys av läseböcker i svenskämnet för årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lovisa Malmberg; Sara Stensils; [2021]
  Nyckelord :multimodalitet; läseböcker; multimodal läromedelsanalys; designteoretiskt multimodalt perspektiv; grundskolan; svenskämnet; F-3;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med mer kunskap om hur modaliteter samspelar i analoga läseböcker för årskurs två i svenskämnet samt hur dessa böcker kan utgöra didaktiska resurser i ett multimodalt arbete. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i sociosemiotiken samt ett designteoretiskt multimodalt perspektiv på lärande. LÄS MER

 2. 2. Leveraging Adult Fashion to Enhance Children’s Fashion Recognition

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Angel Luis Igareta Herráiz; [2021]
  Nyckelord :CNN; Machine Learning; Transfer Learning; Fashion Analysis; Children’s Fashion; Clothing Attribute Recognition; CNN; maskininlärning; överföringsinlärning; modeanalys; barnmode; igenkänning av klädesattribut;

  Sammanfattning : The future of the fashion industry is expected to be online, thus a significant amount of research is being conducted in the field of fashion image analysis. Currently, a task that places a heavy workload on online stores is manually tagging new garments, including attributes such as category, color, pattern, or style. LÄS MER

 3. 3. Continuous Balance Evaluation by Image Analysis of Live Video : Fall Prevention Through Pose Estimation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Henrik Runeskog; [2021]
  Nyckelord :Fall prevention; balance estimation; center of mass; center of pressure; human pose estimation; human keypoint detection; Fallprevention; balansestimering; tyngdpunkt; tryckcentrum; kroppshållningsestimation;

  Sammanfattning : The deep learning technique Human Pose Estimation (or Human Keypoint Detection) is a promising field in tracking a person and identifying its posture. As posture and balance are two closely related concepts, the use of human pose estimation could be applied to fall prevention. LÄS MER

 4. 4. Ensembles of Single Image Super-Resolution Generative Adversarial Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Victor Castillo Araújo; [2021]
  Nyckelord :Generative Adversarial Networks; Single Image Super-Resolution; Computer Vision; Convolutional Neural Networks; Ensemble Learning; Generative Adversarial Networks; Superupplösning; Datorseende; Bildanalys; Convolutional neural networks; Ensembler;

  Sammanfattning : Generative Adversarial Networks have been used to obtain state-of-the-art results for low-level computer vision tasks like single image super-resolution, however, they are notoriously difficult to train due to the instability related to the competing minimax framework. Additionally, traditional ensembling mechanisms cannot be effectively applied with these types of networks due to the resources they require at inference time and the complexity of their architectures. LÄS MER

 5. 5. Kristendomen och hinduismen: "vi" och "dem"? : En kvalitativ läromedelsstudie av hur kristendomen och hinduismen framställs i läroböcker för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Brimberg; Mikaela Eriksson; [2021]
  Nyckelord :didaktik; religionskunskap; kristendom; hinduism; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att bidra med kunskap om hur hinduismen och kristendomen framställs i läroböcker i religionskunskap för årskurs 4–6 utifrån ett ”vi och dem”-perspektiv. För att konkretisera syftet har forskningsfrågorna ”Hur framställs hinduismen i läroböcker för årskurs 4–6 utifrån ett ”vi och dem”-perspektiv?”, ”Hur framställs kristendomen i läroböcker för årskurs 4–6 utifrån ett ”vi och dem”-perspektiv?” samt ”Vilka likheter och skillnader finns i framställningen av religionerna?” legat till grund för studien. LÄS MER