Sökning: "Björn Engqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Björn Engqvist.

 1. 1. Bostadsgårdar i Landskrona 1917-1937 : fallstudie av kvarteren Gripen, Lyckan och Cykeln 1

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Björn Engqvist; [2014]
  Nyckelord :bostadsgård; flerfamiljshus; trädgårdshistoria; Landskrona; trädgårdsstad; Frans Ekelund; Arts and Crafts; funktionalism; storgårdskvarter;

  Sammanfattning : Stadens bostadsområden är byggda efter olika ideal och de skiljer sig åt beroende på hur stadsplaner och arkitektur utformades under den tid de är byggda. Olika typer av växtmaterial och olika material i markbeläggningen har använts i olika tider. Dessa material ger en viss karaktär åt utemiljön kring bostadsområdena. LÄS MER

 2. 2. Källa: Internet - Samband mellan Internet i undervisning och val av examinationsformer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Björn Engqvist; Simon Rydstedt; [2013]
  Nyckelord :Internet; examinationsform; progressiv; traditione;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Denna uppsats syfte är att undersöka om en blivande lärares val av progressiva (egetarbete, prov med hjälpmedel) eller traditionella (prov utan hjälpmedel) examinationsformer kan förklaras av omdenne ser Internets informationssökningsaspekt som en viktig kunskapsförmedlare i skolan. Huvudfrågan är hurden blivande lärarens syn på Internet som kunskapsförmedlare påverkar dennes val av progressiv ellertraditionell examinationsform. LÄS MER

 3. 3. Balanserat styrkort i en polisorganisation - en fallstudie av Polisområde Malmö på användning och erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Engkvist; Annika Larson; Björn Gustafsson; [2002]
  Nyckelord :Balanserat styrkort; Offentlig; Polisen; Användning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Balanserat styrkort i en polisorganisation – en fallstudie av Polisområde Malmö på användning och erfarenheter Författare: Mikael Engqvist, Björn Gustafsson och Annika Larson Handledare: Gert Paulsson och Jan-Olof Müller Problem: Den traditionella ekonomistyrningen har kritiserats hårt de senaste tio åren, vilket lett till att nya styrsystem utvecklats. De nya styrverktygen ser verksamheten på ett nytt sätt och är inte lika bakåtriktade, kortsiktiga och alltför ekonomiskt orienterade som tidigare styrverktyg. LÄS MER