Sökning: "Brain injury"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Brain injury.

 1. 1. När livet förändras : upplevelsen av att vara närstående till en person som drabbats av traumatisk hjärnskada

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Hanna Engelmark; Nathalie Bergvall; [2019]
  Nyckelord :traumatisk hjärnskada; närstående; upplevelse; omvårdnad; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Abstrakt Traumatisk hjärnskada uppstår helt utan förvarning och medför stora livsförändringar både för den drabbade och för de närstående då en helt ny okänd tillvaro kommer att inledas. Att vara närstående till en person som drabbats av sjukdom kan medföra påfrestningar inom grundläggande faktorer i livet, såsom psykiska, fysiska och sociala aspekter. LÄS MER

 2. 2. Reconstruction of Fall Injuries for Children of Different Ages

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Linda Björgvinsdóttir; [2019]
  Nyckelord :Medical Engineering; Biomechanics; Neuronics; Reconstruction; Falls; Children; LS-Dyna; LS-PrePost; PIPER;

  Sammanfattning : The idea to use finite element (FE) models to reconstruct accidents for humans is becoming more popular the last years. They represent the human body very accurately and indicate well changes in shape, size and biomechanical properties. LÄS MER

 3. 3. Smartphone inom rehabilitering för personer med förvärvad hjärnskada : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Rosie Anderberg; Viktoria Bäckman; [2019]
  Nyckelord :Smartphone; acquired brain injury; traumatic brain injury; stroke; brain injury;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur en smartphone kan användas inom rehabilitering efter FHS, i vilken utsträckning smartphonen används. Vilka effekter smartphonen kan ge på i det dagliga livet samt betydelsen en smartphone kan utgöra. LÄS MER

 4. 4. Depression and inflammation : The role of inflammatory biomarkers in the pathogenesis of depression

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jonas Jensen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Depression är en sjukdom som drabbar människor i alla åldrar och kännetecknas av symptom som kronisk nedstämdhet och anhedoni. Forskning visar på att proinflammatoriska responser kan bidra till utvecklingen av depression genom att inverka på bland annat neurotransmission, neuronala banor och ge upphov till beteendeförändringar som kan bidra till utvecklingen av depression. LÄS MER

 5. 5. Concussions in Ice Hockey : Accident Reconstructions Using Finite Element Simulations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Ekant Mishra; [2019]
  Nyckelord :Concussion; Ice hockey helmet; Accident reconstruction; FE; HBMs;

  Sammanfattning : Ice hockey, one of the most popular sports in the world, is a contact sport that is always associated with huge risks of traumatic brain injuries (TBIs) resulting from high-velocity impacts. Although technology in player protection equipment has advanced over the years, mild traumatic brain injuries (mTBIs) like concussion remain prevalent. LÄS MER