Sökning: "Brain injury"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden Brain injury.

 1. 1. VÅRDMILJÖNS BETYDELSE FÖR LIVSKVALITETEN HOS DEMENSSJUKA PERSONER PÅ SÄRSKILT BOENDE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hiba Kweik; Emma Clausen; [2020]
  Nyckelord :anhöriga; demens; kvalitativ forskning; personal; särskilt boende; vårdmiljö; Relatives; dementia; care environment; nursing home; qualitative review; staff;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lider ca 50 miljoner människor av demens, de flesta är över 65 år. Demenssjukdom är ett paraplybegrepp för olika sjukdomar som drabbar hjärnan och orsakar nedsatt minne- och tankeförmåga. Personer med demens visar olika symptom beroende på var i hjärnan skadan sitter. LÄS MER

 2. 2. Individers upplevelser av livssituationen efter en traumatisk hjärnskada : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Dimander; Klara Hellgren; [2020]
  Nyckelord :traumatic brain injury; adults; life change events; experience; sense of coherence; qualitative systematic literature study; traumatisk hjärnskada; vuxna; livsavgörande händelser; upplevelser; känsla av sammanhang; kvalitativ systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Introduktion: Traumatisk hjärnskada är en av det ledande orsakerna till mortalitet och morbiditet globalt. Traumatisk hjärnskada graderas som mild, måttlig eller svår skada. Prognosen kan variera beroende på allvarlighetsgraden, långvarig medvetslöshet samt storleken på primär och sekundär skada. LÄS MER

 3. 3. Effekt på ordflöde vid strukturerad rytm- och musikterapi enligt Ronnie Gardiner

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Viktoria Ahlman; [2020]
  Nyckelord :RGM; afasi; förvärvad hjärnskada; musikterapi; ordflöde;

  Sammanfattning : Ronnie Gardiner Method (RGM) is a multi-sensory training method aimed for peoplewith brain damage. The method is based on music, rhythm and movement. Previousstudies show that the method provides improved balance, gait, grip strength andworking memory and has positive effects regarding motor skills, cognition and on anemotional level. LÄS MER

 4. 4. Protective capabilities of allopregnanolone against induced toxicity in SH-SY5Y cells relative to Alzheimer´s disease.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Mohamed Mustafa; [2020]
  Nyckelord :allopregnanolone; neurosteroid; alzheimer s disease; SH-SY5Y; neuroprotection;

  Sammanfattning : When the brain is exposed to a traumatic injury, the brain produces high amounts of neurosteroids like allopregnanolone and progesterone which show protective and neurogenic capacities. Alzheimer’s disease patients also have lower amounts of these neurosteroids in brain tissue. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering och modifiering av ett digitalt verktyg inom vården

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lina Persson; Maria Persson; [2020]
  Nyckelord :traumatic brain injury; interaction design; interface; digital tool; traumatisk hjärnskada; interaktionsdesign; gränssnitt; digitalt verktyg;

  Sammanfattning : Digitala verktyg blir allt mer aktuella inom vårdsammanhang. De kan bidra till en mer patientcentrerad vård. Rehabkompassen™ är ett digitalt verktyg utvecklat av Medicinsk teknik, forskning och utveckling på Norrlands Universitetssjukhus. Rehabkompassen™ ska effektivisera och strukturera uppföljningen av strokepatienter. LÄS MER