Sökning: "Brandes"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Brandes.

 1. 1. Lässtrategier : Undervisning om lässtrategier i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Johanna Brandes; [2020]
  Nyckelord :Reading strategies; Reading comprehension; Explicit teaching; Lässtrategier; Läsförståelse; Explicit undervisning;

  Sammanfattning : Svenska elevers resultat på internationella studier som PIRLS visar på bristande läsförmåga hos eleverna och på bristande lässtrategiundervisning. Svenska elever undervisas mindre om lässtrategier än övriga deltagande länder i undersökningen. LÄS MER

 2. 2. Stöttar kvalitetsteknik strategiskt arbete med informationshantering? : Mognadsmodeller och standarder som stöd för strategiskt arbete med verksamhetsinformation

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Carolina Brandes; [2017]
  Nyckelord :Offensiv kvalitetsutveckling; TQM; informationshantering; mognadsmodeller;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att identifiera vad en lämplig modell för en strategisk styrning av hantering av verksamhetsinformation borde innehålla. För att få reda på detta analyserade jag vilka modeller som används, vilka utmaningar som uppges och vilket stöd kvalitetsteknik gav i arbetet att ta sig an utmaningarna. LÄS MER

 3. 3. The Adoption and Long-Term Usage of an IT System in the Automotive Industry. An international case study of Volkswagen’s package price system

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Luca Valentin Brandes; Simon Johnsson-Werner; [2016-10-07]
  Nyckelord :automotive industry; after sales services; information technology; Volkswagen; transfer of practices; knowledge transfer; principal-agent relationship; best practices; KPIs;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 4. 4. Pedagogers kunskap om barns skrivutveckling i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Åsa Brandes; Anna Ljung; [2015]
  Nyckelord :Barns tidiga skrivande; skriftspråk; skriftspråksutveckling; förskola;

  Sammanfattning : Genom en kvalitativ intervjustudie så har vi undersökt hur pedagoger i förskolan möter, stimulerar och utmanar barn i sina skriftförsök och hur skrift synliggörs på förskolan. Studiens syfte är att ta reda på vilken kunskap pedagoger i förskolan har kring barns tidiga skrivutveckling. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers kunskap om barns skrivutveckling i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Åsa Brandes; Anna Ljung; [2015]
  Nyckelord :Barns tidiga skrivande; skriftspråk; skriftspråksutveckling; förskola;

  Sammanfattning : Genom en kvalitativ intervjustudie så har vi undersökt hur pedagoger i förskolan möter, stimulerar och utmanar barn i sina skriftförsök och hur skrift synliggörs på förskolan. Studiens syfte är att ta reda på vilken kunskap pedagoger i förskolan har kring barns tidiga skrivutveckling. LÄS MER