Sökning: "COP"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade ordet COP.

 1. 1. Follow, Like and Share the Leader: Examining SMI Marketing through the Lense of Personality Cults

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Liam Silva Vail; [2020-06-23]
  Nyckelord :Social Media Influencer; Cult of Personality; SMI marketing; Digital Cults of Personality;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Follow, Like and Share the Leader: Examining SMI Marketing through the Lense of Personality Cults

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Liam Silva Vail; [2020-06-16]
  Nyckelord :Social Media Influencer; Cult of Personality; SMI marketing; Digital Cults of Personality 1;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Unravelling the Complexities of Knowledge - A qualitative study on how knowledge is managed and shared in knowledge-intensive organizations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl Eriksson; [2020-06-16]
  Nyckelord :Knowledge-Intensive Organizations; Research Institutes; Knowledge Management; Knowledge Sharing; Communities of Practice; Identity; Knowledge-In-Practice;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 4. 4. Heat Pump Data Performance Analysis of Large Scale Ground Source Heat Pump Systems

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Marcus Norrman; Felix Monthan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aimed at refining and improving current methodology concerning large-scale heat pump performance. This study was performed on two large-scale ground source heat pumps located in Solna (Stockholm). These were connected to an aquifer thermal energy storage system which provided heating and cooling for two office buildings. LÄS MER

 5. 5. Vätskekylaggregat : Optimering med Advanced Process Control

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Mats Rehnholm; [2020]
  Nyckelord :COP; liquid cooler; SCADA; regressionsanalys; building automation; COP; vätskekylaggregat; SCADA; regressionsanalys; fastighetsautomation;

  Sammanfattning : Den pågående globala klimatförändringen innebär att vi behöver minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären för att inte äventyra kommande generationers möjlighet att leva på jorden. Där har energieffektivisering blivit allt viktigare för företag för att minska utsläppen av växthusgaser vilket även innebär att man blir konkurrens­kraftig på marknaden. LÄS MER