Sökning: "Camilla Fernandez"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Camilla Fernandez.

 1. 1. Omvårdnad som förebygger och minskar utåtagerande beteende hos personer med demenssjukdom boende på vård- och omsorgsboende : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sandra Beime; Camilla Fernandez; [2020]
  Nyckelord :Demenssjukdom; BPSD; Sjuksköterska; Vård- och omsorgsboende; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Den äldre populationen ökar i världen samt lever längre vilket medför ökad risk för att drabbas av demenssjukdom. Nio av tio med demenssjukdom upplever någon gång under sjukdomen beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD). LÄS MER

 2. 2. Ansiktsuttryck i kontext - En studie i hur uppfattning av ansiktsuttryck ändras av emotionell kontext

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ludvig Sandell; Camilla Lilliehöök; [2013]
  Nyckelord :Emotionella ansiktsuttryck; Neutrala ansiktsuttryck; Emotioner; Ansiktsuttryck; facial expression; emotions; Goodenough-Tinker Paradigm; emotional facial expression; neutral facial expression; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats är baserad på och syftar till att replikera delar av en tidigare studie gjord av Carrera-Levillain och Fernandez-Dols (1994). Det är en studie om hur ansiktsuttryck bedöms beroende på vad för emotionell information ansiktet är kombinerat med. LÄS MER

 3. 3. Selecting a new leader : Identifying and recruiting leaders with the ability to lead others to lead themselves

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Camilla Ericsson; Ellinor Nydén; [2010]
  Nyckelord :leader recruitment and selection; transformational leadership; charismatic leadership; super leadership; internal recruitment; external recruitment; organisational culture;

  Sammanfattning : The meaning of the word leadership is changing over time, and so is the role of the leader. Organisational labour is today required to be more self-governing as organisational tasks are moving towards a more flexible and independent nature. LÄS MER