Sökning: "Camilla Rydberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Camilla Rydberg.

 1. 1. DET ÄR TOMMA LÖFTEN OCH INGENTING HÄNDER - En studie om renoveringen av miljonprogrammet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Camilla Rydberg; [2021-05-10]
  Nyckelord :renovering; miljonprogrammet; gentrifiering; bortträngning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Denna uppsats syftar till att öka kunskapen om hur renoveringen av miljonprogrammet utförs och vilken påverkan det har på de hyresgäster som bor i lägenheterna. Tidigare studier har påvisat att standardhöjande åtgärder har använts i och med renoveringen för att på så sätt kunna höja hyrorna. LÄS MER

 2. 2. Våra är de som har bott här och varit del av landet, “de” är dom som har varit del av nåt annat land”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Camilla Rydberg; [2018]
  Nyckelord :identitet; nation; nationell identitet; nationalism; språk; kritisk diskursanalys; textanalys; vi ; de ; synechdoche; imagined communities; ledarsidor; kommentarsfält; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur nationalism kan ta sig uttryck genom språket. Närmare bestämt utgår studien från en kritisk diskursanalys av referens genom "vi" och "de" samt det metonymiska stilgreppet synechdoche. LÄS MER

 3. 3. Utredning och uppföljning av adoptionshundars situation

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Camilla Rydberg; [2009]
  Nyckelord :Adoptionshundar; Gatuhundar;

  Sammanfattning : There are some hazards associated with mediating dogs for adoption to Sweden from foreigncountries. Contagion is considered to be one of them, but this report focuses solely on what adoptionsmay signify to the dogs concerning animal welfare. LÄS MER