Sökning: "Camilla Söder"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Camilla Söder.

 1. 1. Hälsotester för unga vuxna : Normalvärden för nyutvecklade hälsotester för friska och fysiskt aktiva kvinnor och män 20-30 år

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emma Jansson; Camilla Söder; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar. Syftet med studien var att ta fram normalvärden för Gymnastik- och idrottshögskolans reguljära och nyutvecklade hälsotester för friska och fysiskt aktiva individer i åldern 20-30 år. LÄS MER

 2. 2. En enda gång kan vara nog : En kvantitativ studie om gymnasieungdomars erfarenheter av våld och/eller våld i nära relationer

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Christina Megas; Camilla Söder; [2010]
  Nyckelord :attachment theory; guantitative; violence; domestic violence; adolescents; relations; anknytningsteori; kvantitativ; våld; våld i nära relationer ungdomar; relationer;

  Sammanfattning : The overall purpose of this study is to make a survey of the extent as to which youths have witnessed acts of violence and or violence in close relationships, and which underlying factors, sex, class, and ethnicity – characterize youths with such experiences. The study also aims to explore their attitudes and strategies and what the consequences are for youths of witnessing acts of violence, with respect to attachment to adults and other social networks. LÄS MER

 3. 3. Paleogeografi i östra Svealand de senaste 7000 åren

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Camilla Sund; [2010]
  Nyckelord :Strandförskjutning;

  Sammanfattning : Strandlinjen i Sverige har sedan den senaste inlandsisen präglats av isostatisklandhöjning. Höjningen var som kraftigast straxt efter deglaciationen men verkar påtagligt än idag i landets norra delar, framförallt Ångermanland och Västerbotten, medan rörelsen minskat i landets södra delar där den är liten eller avtagit helt. LÄS MER

 4. 4. Framtidsskolan X. En studie om att arbeta utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Camilla Forsberg; Sunniva Aminoff; [2007]
  Nyckelord :- systemteori;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet:Syftet med denna examensuppsats var att utvärdera hur lärare arbetar i att förebygga kränkande behandlingutifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt som skolans psykosociala handlingsplan genomsyras av.Genom studien söker vi svar på dessa tre frågor: · På vilket sätt tycker lärarna att ett systemteoretiskt förhållningssätt stöttar dem i sitt dagliga arbete att förhindra kränkningar och mobbning? · Hur arbetar lärarna i praktiken för att förebygga kränkande behandling? · Vad kan skolan/handlingsplanen bidra med för att lärarna skall känna sig ännu mer professionella i sitt arbete mot kränkande behandling?Metod:Undersökningen gjordes genom på en skola söder om Göteborg där sex lärare från hela skolan intervjuades. LÄS MER