Sökning: "Cecilia Johannesson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Cecilia Johannesson.

 1. 1. Arbetsterapeuters uppfattningar om betydelsen av arbetsterapi i skolan – en kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Jenny Johannesson; Cecilia Karlsson; [2014]
  Nyckelord :arbetsterapi; barn; delaktighet; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; skola;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Etablering av småskaliga biogasansläggningar i utvecklingsländer - kriterier för framgång

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Jennie Boérius; Anna Frisenstam; Nathalie Hansson; Sara Helmrot; Cecilia Johannesson; Alexandra Pedersén; [2014]
  Nyckelord :biogasanläggningar; utvecklingsländer;

  Sammanfattning : A clean and affordable energy source for cooking is deficient in developing countries. People rely on fuels that contribute to environmental, social and health problems.Biogas is an alternative energy source and an increased investment in small-scale biogas production can in several developing countries be found. LÄS MER

 3. 3. Förväntningsgapet : en jämförelse mellan revisorers upplevelser av förväntningsgapets påverkan på revisorns oberoende och rykte

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Oscar Johannesson; Maria Pettersson; [2013]
  Nyckelord :audit expectation gap; auditor; independence; reputation; förväntningsgap; revisor; oberoende; rykte;

  Sammanfattning : Sammanfattning - "Förväntningsgapet -  en jämförelse mellan revisorers upplevelser på förväntningsgapets påverkan på revisorns oberoende och rykte”Datum: 29 maj, 2013Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi FÖA300, 15 HPInstitution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST, Mälardalens högskolaFörfattare:  Oscar Johannesson, 12 augusti 1991    Maria Pettersson, 17 juli 1990Titel: Förväntningsgapet – en jämförelse mellan revisorers upplevelser av förväntningsgapets påverkan på revisorns oberoende och rykteHandledare: Angelina SundströmExaminator: Cecilia ErixonNyckelord: Förväntningsgap, revisor, oberoende, rykteFrågeställning: Hur upplever godkända och auktoriserade revisorer att förväntningsgapet påverkar revisorns oberoende och revisionsprofessionens rykte?Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur revisorer upplever förväntningsgapet mellan revisor och klient samt hur förväntningsgapet påverkar revisorns oberoende och rykte.Metod: Studien var av kvalitativ karaktär och baserades på sex kvalitativa intervjuer med godkända och auktoriserade revisorer verksamma i Eskilstuna och Västerås. LÄS MER

 4. 4. Förundersökningskungörelsen 13 a-d § : Vari ligger svårigheten för poliser att lämna information till brottsoffer?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Anni-Frid Johannesson; Cecilia Rönnbäck; [2007]
  Nyckelord :Brottsoffer och Brottsförebyggande arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att belysa problemet och få förståelse varför det är svårt för poliser att lämna information enligt förundersökningskungörelsen. Detta är en skyldighet för poliser och det finns reglerat i kungörelsen. LÄS MER