Sökning: "Cloud accounting"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Cloud accounting.

 1. 1. Molntjänster inom redovisning : Hur molntjänster skapat nya spelregler på marknaden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Carlsson; Michaela Werme; [2019]
  Nyckelord :Cloud accounting; TOE-framework; IT-strategy; Accounting; Organizational change; Innovation;

  Sammanfattning : This study aims to explore Swedish organizations within the accounting industry that have adapted their operations to the recent introduction of cloud services. Fortnox, a cloud service provider, has transformed the working methods of organizations, changed the relationship with customers and contributed to creating new rules for the market within accounting. LÄS MER

 2. 2. Förändringar inom redovisnings- och revisionsbranschen : Ett perspektiv ur teorin om institutionella logiker

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Anders Regnell; Philip Westlander; [2018]
  Nyckelord :accounting; auditing; institutional logic;

  Sammanfattning : A field that previously has not been studied to a great extent is regarding how different factors in the environment has affected changes in the work of accountants and auditors. This has been examined and explained, using institutional logic theory. LÄS MER

 3. 3. Adoption av molnbaserade redovisningstjänster : Ett efterfrågeperspektiv hos svenska mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mattias Gullers; [2017]
  Nyckelord :Mikroföretag; Molntjänster; Molnet; Molnbaserad redovisning; Fördelar Risker; Managementmodeteorin;

  Sammanfattning : Molntjänster har utvecklats och vuxit i snabb takt under de senaste åren och sprider sig till allt fler användningsområden, varav ett av dem är redovisningen. Vilka faktorer som påverkar adoptionsbeslutet av molnbaserade redovisningstjänster hos mikroföretag vet vi inte mycket om. LÄS MER

 4. 4. An Explorative Parameter Sweep: Spatial-temporal Data Mining in Stochastic Reaction-diffusion Simulations

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Fredrik Wrede; [2016]
  Nyckelord :Big data; feature extraction; clustering; stochastic reaction-diffusion simulation; spatial-temporal; data mining; cloud computing;

  Sammanfattning : Stochastic reaction-diffusion simulations has become an efficient approach for modelling spatial aspects of intracellular biochemical reaction networks. By accounting for intrinsic noise due to low copy number of chemical species, stochastic reaction-diffusion simulations have the ability to more accurately predict and model biological systems. LÄS MER

 5. 5. Strategy for Migrating Legacy Applications to Cloud (SoMLAC)

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Abhinav Mohan; [2015]
  Nyckelord :Cloud Computing; Cold turkey; Chicken Little;

  Sammanfattning : Any modern business utilizes a number of IT-solutions for its day to day functions, for example accounting, resource planning and human resource management. This often requires large investment along with high maintenance costs, even after this these systems become obsolete and require to be updated with further capital investment. LÄS MER