Sökning: "Constructability"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Constructability.

 1. 1. Underlag för projektering av sockelkonstruktioner : En kvalitativ analys av sockelkonstruktionen utifrån kriterierna funktion, byggbarhet, beständighet och utformning

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Anna Gustafson; Jenny Krogh; [2019]
  Nyckelord :Base construction; Foundation; Construction; Constructability; Construction detail; Constancy; Building construction; Outer wall construction; Sockel; Sockelkonstruktion; Sockellösning; Grundkonstruktion; Projektering; Byggteknik; Sockeldetalj; Grundanslutning; Ytterväggsanslutning; Beständighet;

  Sammanfattning : Sockelkonstruktionen är en del av grundkonstruktionen i en byggnad där yttervägg möter mark. Den är en utsatt del av en byggnads klimatskärm och exponeras både för det svenska klimatet och markfukt. Projektering av en sockelkonstruktion är tidskrävande och kräver stor kunskap inom flera områden för att uppnå de krav som ställs. LÄS MER

 2. 2. Underlag för projektering av terrasstak och källarväggar : Kvalitativ analys av terrasstak och källarväggar ur ett livslängdsperspektiv med fokus på byggbarhet, fuktsäkerhet, robusthet och kostnad

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :David Brodén; Amanda Wiik; [2018]
  Nyckelord :Cellar walls; Constructability; Construction details; Cost; Longevity perspective; Moisture safety; Robustness; Terraces; Byggbarhet; Fuktsäkerhet; Kostnad; Källarvägg; Livslängdsperspektiv; Robusthet; Terrasstak; Typdetaljer;

  Sammanfattning : Typdetaljer för olika byggnadsdelar som finns tillgängliga på internet och i böcker är idag begränsade i sin utformning. Terrasstak och källarväggar har båda en utmanande konstruktion där det ställs höga krav på utformning då de är husets skydd mot det yttre klimatet. LÄS MER

 3. 3. An Automated Process for Concrete Reinforcement Layout Design

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Cecilia Gavrell; Ludvig Reuterswärd; [2018]
  Nyckelord :Genetic algorithm; Optimization; Reinforcement layout design; Automation; Buildability; Constructability; Genetisk algoritm; Optimering; Armering; Automatisering; Byggbarhet;

  Sammanfattning : As many tasks considering structural design in civil engineering become digitalised, the possibility of creating a more effective workflow increases. The development of computer programs that can handle large amounts of data and assist the decision making during design process increases the requirement of the data management to fully utilize the potential of a digital workflow. LÄS MER

 4. 4. Strukturgeologisk karaktärisering av Getåravinen : En visualisering av lineamentsstudie med prediktioner och modellering inför Ostlänken

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Pierre Wikby; Ragnar Andersson; [2018]
  Nyckelord :Structural geology; BIM; lineament; kriging; IDW; RMR; Q; RQD; Strukturgeologi; BIM; lineament; kriging; IDW; RMR; Q; RQD;

  Sammanfattning : Ostlänken är en planerad höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping med stegvis byggstart från 2017, ett omfattande projekt som inkluderar totalt cirka 20 kilometer tunnel, varav en tunnel planeras att korsa Getåravinen. Undermarksbyggande är komplicerat och kontakt med svaghetszoner i berg innebär ökade risker för anläggning, miljö och omgivande fastigheter. LÄS MER

 5. 5. Samarbetet mellan kommunen och byggherren i detaljplaneprocessen : Vilka är framgångsfaktorerna?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Johan Gyllberg; [2017]
  Nyckelord :Municipality; Housing Developer; Collaboration; Detail Development Plan; Detail Development Planning Process; Urban Land Development; Project Management; Housing Development; Kommun; Byggherre; Samarbete; Detaljplan; Planprocess; Markexploatering; Projektledning; Bostadsutveckling;

  Sammanfattning : I Sverige är behovet av bostäder stort och en utbredd bostadsbrist råder. Av den anledningen behövs det fram till år 2025 uppföras cirka 710 000 bostäder, där det största behovet finns i storstadsregionerna. LÄS MER