Sökning: "Diffusionsteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Diffusionsteorin.

 1. 1. Den stora hälsotrenden : En kvantitativ studie om hälsa och mat på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Hanna Rading; Josefin Hedman; [2016]
  Nyckelord :Sociala medier; mat; hälsa; kvantitativ enkätstudie; tvåstegshypotesen; uses gratification; diffusionsteorin;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker sociala mediers påverkan på människor med fokus på mat och hälsa. Med hjälp av en kvantitativ enkätstudie har vi undersökt hur och på vilket sätt de sociala medierna spelar in i hur människor äter. LÄS MER

 2. 2. OMFATTNING AV STI-TEST BLAND HÖGSKOLESTUDENTER

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lennvall Jessica; [2016]
  Nyckelord :högskolestudenter; Kärleksambassadörerna; self-efficacy; sexualitet; STI; tvärsnittsstudi;

  Sammanfattning : The health risks associated with sexual behaviour may be prevented by strengthening the individual's identity, self-esteem and the ability to handle relationships. Increase of the use of condoms among youth and young adults, 15 to 29 year olds, may reduce the spread of the most common sexually transmitted infection (STI); chlamydia. LÄS MER

 3. 3. Enighet om Europa Applicering av diffusionsteorin på utvecklingen av attityden till Europeisk policyintegration 1999-2009

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rasmus Jakobsson; [2014-03-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Public opinion has increasingly become a political force in the European integration process. At present, it appears that the people’s attitude towards the European integration is relatively skeptical. LÄS MER

 4. 4. En Buzzadors bekännelser : En kvalitativ studie av word of mouth ur utövarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Katarina Tomhill; Linn Yngvesson; [2014]
  Nyckelord :Buzzador; word of mouth; konstruerad word of mouth; organisk word of mouth; opinionsledare; early adopters;

  Sammanfattning : Traditionell marknadsföring och reklam i tidningar och på TV minskar, medan tilltron till word of mouth som informationskälla har ökat. Forskare har gjort en differentiering mellan så kallad organisk och konstruerad word of mouth där skillnaden ligger i att den förstnämnda uppstår naturligt ur en positiv upplevelse, medan den senare varianten sker som ett resultat av ett ekonomiskt utbyte med en tredje part. LÄS MER

 5. 5. Från marginalparti till vågmästare : En studie över Sverigedemokraternas väg till riksdagen

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Jan Lahti; [2011]
  Nyckelord :Sweden Democrats; critical junctures; diffusion processes; the four percent threshold; populism; Sverigedemokraterna; formativa moment; diffusionsprocesser; fyraprocentsspärren; populism;

  Sammanfattning : Sverigedemokraterna är det enda partiet i Sverige som ökat antalet röster på alla nivåer sedan bildandet. Syftet med denna uppsats är att försöka identifiera vilka orsaker som kan förklara Sverigedemokraternas framgångar. För att göra detta har historie-institutionalismen, nedfrysningsteorin och diffusionsteorin använts. LÄS MER