Sökning: "Dockvrån i förskolan"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Dockvrån i förskolan.

 1. 1. Genusdockvrån : fyra pedagogers attityder till dockvrån

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Stensli; Elin Johansson; [2015]
  Nyckelord :Genus; dockvrå; pedagoger; förskola; lek;

  Sammanfattning :  En dockvrå är ett rum i förskolan som ofta är inrett med saker som finns i våra hem, till exempel spis, bord och stolar, husgeråd, dockor och vagnar. Vi har under vår utbildning förstått att utformningen i förskolan är av stor betydelse för barns utveckling och lärande och då blivit nyfikna på hur dockvrån passar in i detta. LÄS MER

 2. 2. En lekmiljö för alla? : – en kvalitativ studie om dockvråns roll i jämställdhetsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anneli Johansson; Marie Johansson; [2014]
  Nyckelord :dockvrå; fenomenologi; förskola; genus; jämställdhet; lekmiljö; pedagoger;

  Sammanfattning : Den här studien vill sätta två begrepp och fenomen i relation till varandra: dockvrån och jämställdhet.Syftet med studien är att utveckla kunskap om vilken roll dockvrån (eller vad nu avdelningen har valt att benämna den lekmiljön) har och kan tänkas ha i jämnställdhetsarbetet på förskolan. LÄS MER

 3. 3. Flickor leker med dockor och pojkar leker med bilar, eller?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Marina Alfredsson; Emma Eklöf; Emma Andersson Nielsen; [2014]
  Nyckelord :Preschool; gender; equality; gender codes; free play and communication patterns; Förskola; genus; jämställdhet; könskoder; fria leken; kommunikationsmönster.;

  Sammanfattning : I studien har vi undersökt flickor och pojkars val av lekar och val av material samt olika kommunikationsmönster mellan könen. Vi har observerat barnens val av lekmaterial och lekar i förskolan. Flickornas och pojkarnas kommunikation mellan varandra observerades i tre utvalda miljöer. LÄS MER