Sökning: "Documentary"

Visar resultat 1 - 5 av 305 uppsatser innehållade ordet Documentary.

 1. 1. Pearl Fernandez: anti-kvinnan: En studie om konstruktioner av den kvinnliga mördarens femininitet, moderskap och aktörskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Motherhood; femininity; agency; mastermind muse dichotomy; madonna whore dichotomy; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to examine and deconstruct the normative understandings of femininity, womens agency, and motherhood that characterize stories of women who murder - especially women who murder alongside men. With the guidance of Laclau and Mouffes discoursetheory this study has analyzed the construction of murderer Pearl Fernandez in the 2020 Netflix documentary The Trials of Gabriel Fernandez. LÄS MER

 2. 2. Landsbygdskommunernas obalanserade bostadsbestånd : En bostadsbeståndsundersökning av Dorotea,Vilhelmina, Storuman och Sorsele kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Daniel Gheorghita; [2020]
  Nyckelord :rural housing stock; depopulating rural areas; municipal housing supply;

  Sammanfattning : The rural inland municipalities of northern Sweden have undergone a massive social,economic, and demographic restructuring over the past few decades which has resulted in a diverse settlement pattern. While little attention is paid to those municipalities, it is interesting to find out how these changes affected the housing stock in this rural area. LÄS MER

 3. 3. "Skattefria Andersson" : En studie av socialdemokratiska valfilmer och valaffischer 1930-1994

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emelie Wickström; [2020]
  Nyckelord :Valfil; valaffisch; Socialdemokraterna; propaganda; politik;

  Sammanfattning : The purpose of the research in this essay was to study the messages from the Swedish Social democratic party in their election films from 1930, 1954, 1962 and 1994, and in their election posters from 1930, 1954 and 1962. The aim was to understand what messages the party transmitted, and to see what changes there has been over time. LÄS MER

 4. 4. The Act of Representation : En adaptionsanalys av dokumentärfilmen The Act of Killing

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Cecilia Matteoni; [2020]
  Nyckelord :The Act of Killing; Jagal; documentary; Indonesia; reconstruction; adaptation; The Act of Killing; Jagal; dokumentär; dokumentärfilm; Indonesien; rekonstruktion; adaption; filmen i filmen; Jagal; dokumentar; filem; Indonesia; rekonstruksi; adaptasi;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en tillämpning av Linda Hutcheons adaptionsteoretiska analysmodell på dokumentärfilmen The Act of Killing - en film som beskrivits som både modig, banbrytande, skrämmande, avslöjande och viktig, men också opolitisk, provocerande, vilseledande, manipulativ och exploaterande. Uppsatsen undersöker med hjälp av Hutcheons genomgripande metodfrågor vad, vem, varför, hur, var och när, hur frågor om representation kan uppfattas så olika och hur kritiken kan vara så polariserad kring filmen. LÄS MER

 5. 5. Älgmordet - En uppsats om hur ett psykologiskt fenomen kan påverka en polisiär utredning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecca Månsson; [2020]
  Nyckelord :impressions resist change; polisutredning; analys; cognitive bias; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When Agneta Westlund was found killed in September 2008 the initial information consisting of an autopsy report, a forensic report and hearings made the police believed that she had been killed with a mechanic tool, probably a riding mower. They found Agnetas husband Ingemar to be the prime suspect and it was not until experts were consulted and tests were made of Agnetas clothes that it could be confirmed that she had been killed by a moose. LÄS MER