Sökning: "Documentary"

Visar resultat 1 - 5 av 277 uppsatser innehållade ordet Documentary.

 1. 1. På väg till en narrativt fantasifull skola : Inlevelse, visuell litteracitet och narrativ kompetens i årskurs 4–6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johan Weilander; [2019]
  Nyckelord :Swedish language education; grades 4-6; narrative texts; documentary film; narrative imagination; visual literacy; narrative competence; multimodal teaching; empathy; life conditions; Svenskundervisning; årskurs 4-6; berättande texter; dokumentärfilm; narrativ fantasi; visuell litteracitet; narrativ kompetens; multimodalt lärande; inlevelse; livsvillkor;

  Sammanfattning : Den svenska skolans undervisning i det svenska språket har för avsikt att göra eleverna narrativt kompetenta, det vill säga, de ska kunna förstå och skapa berättande texter. Inom läroplanen finns dock en öppning för ett mer vidgat textbegrepp där det inkluderas visuell litteracitet, att eleverna exempelvis ska kunna förstå filmiska berättelser. LÄS MER

 2. 2. "Expropriation without compensation" : En kritisk diskursanalys av representationer i den folkfinansierade internetdokumentären Farmlands

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Carl-Magnus Lilljedahl; Oscar Borg; [2019]
  Nyckelord :Documentary; crowdfunding; Farmlands; Lauren Southern; truth; alt-right; South Africa; Dokumentärfilm; folkfinansiering; Farmlands; Lauren Southern; sanning; alt-höger; Sydafrika;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar Lauren Southerns dokumentärfilm Farmlands, som skildrar konflikten mellan vita och mörkhyade om äganderätten till mark i Sydafrika. Vi analyserar Farmlands utifrån dess språkliga och visuella representationer av den vita respektive mörkhyade befolkningen. LÄS MER

 3. 3. Kemi Undervisning om plast i havet- hur påverkas eleverna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Valentina Rivas Benavides; [2019]
  Nyckelord :kemiundervisning; handlingskompetens; miljöundervisning;

  Sammanfattning : Kemiundervisningen har de senaste åren blivit mer inriktad på att förmedla kunskaper genom att använda aktuella situationer som eleverna möter i sin vardag. Plast i haven är en problematik som är aktuell och intressant och som kan användas för att täcka en del av kursplanen samtidigt som det kan ge eleverna redskap för livet och inte bara för att klara ämnet. LÄS MER

 4. 4. Trade Facilitation: How the burden of documentary and border procedures impact exports to the EU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Mårten Randau; Camilla Wenzel; [2019]
  Nyckelord :Trade Facilitation; Documentary Compliance; Border Compliance; Gravity Model; Business and Economics;

  Sammanfattning : How to increase trade flows in today's globalized world is a relevant topic and the incentives to do so are exemplified by the WTO Trade Facilitation Agreement that came into force in 2017. Inefficient trade procedures have proven to aggravate and decrease trade. LÄS MER

 5. 5. Grönytor i kommunala översiktsplaner : En studie av värderingar och strategier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Jesper Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Urban greenspace; Urban densification; Comprehensive municipal planning;

  Sammanfattning : Urban greenspace has the potential to bring a lot of positive effects to the urban environment. Better health for its residents, increased biodiversity as well as helping the city adapt to the changing climate, to name a few examples. At the same time, the current planning paradigm in Sweden values the creation of dense urban environments. LÄS MER