Sökning: "Domstolsbeslut LVU"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Domstolsbeslut LVU.

 1. 1. Vad ska föräldrar säga för att få behålla sina barn? En studie om hur föräldraskap framställs i domstolsbeslut angående LVU

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alvina Terning; Sofia Hultman; [2019-03-13]
  Nyckelord :Domstolsbeslut LVU; föräldraskap; genus; diskursanalys; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur föräldraskapet framställdes i domstolsbeslutangående 2§ LVU. Vi undersökte därmed hur ett gott respektive icke gott föräldraskapframställdes. Det empiriska materialet utgjordes av 75 domstolsbeslut från förvaltningsrätten iGöteborg. LÄS MER

 2. 2. Heder, vad är det? : - En granskning av LVU domstolsbeslut

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hala Rebecka Obied; Kholoud Ahmed Atta; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Barnets bästa : En kritisk granskning av förvaltningsrättens bedömningar då ungdomar döms till tvångsvård enligt 3 § LVU samt en analys av tidigare forskning gällande tvångsvårdens effekter på ungdomar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emma Laine; Christine Nors; [2012]
  Nyckelord :Act care under the Care of Young Persons Act LVU ; UN Convention on the Rights of the Child; child´s perspective; administrative law; compulsory institutional care of youths; adolescents with norm breaking behaviors; legal security; LVU; barnkonventionen; barnperspektivet; förvaltningsrätten; tvångsvård; ungdomar med normbrytande beteende; rättssäkerhet;

  Sammanfattning : Denna studie granskar förvaltningsrättens barnperspektiv i sex domstolsbeslut då ungdomar dömts till tvångsvård enligt 3 § LVU. Studien syftar till att granska om förvaltningsrättens bedömningar är rättsäkra genom att analysera om barnperspektivet beaktas i besluten. LÄS MER