Sökning: "Domstolsbeslut LVU"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Domstolsbeslut LVU.

 1. 1. Vad ska föräldrar säga för att få behålla sina barn? En studie om hur föräldraskap framställs i domstolsbeslut angående LVU

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alvina Terning; Sofia Hultman; [2019-03-13]
  Nyckelord :Domstolsbeslut LVU; föräldraskap; genus; diskursanalys; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur föräldraskapet framställdes i domstolsbeslutangående 2§ LVU. Vi undersökte därmed hur ett gott respektive icke gott föräldraskapframställdes. Det empiriska materialet utgjordes av 75 domstolsbeslut från förvaltningsrätten iGöteborg. LÄS MER

 2. 2. Barnets bästa : En kritisk granskning av förvaltningsrättens bedömningar då ungdomar döms till tvångsvård enligt 3 § LVU samt en analys av tidigare forskning gällande tvångsvårdens effekter på ungdomar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emma Laine; Christine Nors; [2012]
  Nyckelord :Act care under the Care of Young Persons Act LVU ; UN Convention on the Rights of the Child; child´s perspective; administrative law; compulsory institutional care of youths; adolescents with norm breaking behaviors; legal security; LVU; barnkonventionen; barnperspektivet; förvaltningsrätten; tvångsvård; ungdomar med normbrytande beteende; rättssäkerhet;

  Sammanfattning : Denna studie granskar förvaltningsrättens barnperspektiv i sex domstolsbeslut då ungdomar dömts till tvångsvård enligt 3 § LVU. Studien syftar till att granska om förvaltningsrättens bedömningar är rättsäkra genom att analysera om barnperspektivet beaktas i besluten. LÄS MER