Sökning: "Educational books"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade orden Educational books.

 1. 1. Representationen av genus och sexuell läggning i läromedel i franska för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Jan Bergström; [2022]
  Nyckelord :representation; genus; sexualitet; läromedel; franska;

  Sammanfattning : This thesis is an analysis of the representation of gender and sexual orientation in a series of Swedish high school-level educational textbooks for teaching French. The content analytical method used for the analysis was a model developed by the French researchers Carole Brugeilles and Sylvie Cromer, which focuses on the concept of “figure”. LÄS MER

 2. 2. Representationen av HBTQ personer i läromedel : En kritisk innehållsanalys av läromedel inom religionskunskapsämnet gällande HBTQ inkluderande innehåll

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexander Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Religion; textbooks; queer; queer education; normcritical and education.; Religion; läromedel; queer; utbildning; normkritik.;

  Sammanfattning : This paper´s main purpose was to analyse textbooks used in religious studies in Sweden in upper secondary education to see how LGBTQ persons and information about norm breaking sexual identities is emphasized in these textbooks. To obtain that information a context analysis was used and five books were used during this specific analysis. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhetsarbete i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hanna Hultman; Emma Bondza Olsson; [2022]
  Nyckelord :Difficulties; Gender; Gender equality work; Teaching; Value-based work;

  Sammanfattning : In today's schools, gender equality is a widely discussed topic among pedagogues. During our internship we had a differencing experience regarding the equality work done by each school. The aim of this study is to investigate how pedagogues teach gender equality in primary school and what difficulties that brings to the educational process. LÄS MER

 4. 4. "När man lägger på hi-haten får man lära om sig": En kvalitativ studie som prövar ett nytt material inom linjärt trumspel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Kristian Lindberg; Fred Kennberg; Victor Morand; [2022]
  Nyckelord :Instrumentalövning; Linjärt trumspel; Lustfylld övning; Musikpedagogik; Trummaterial; Övningsmotivation; Utbildningsvetenskap; Instrument practice; Joyful practice; Linear drumming; Music pedagogy; Practice motivation; Teaching material; Educational science; Music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The inspiration to design our own teaching material came from a musical meeting where we expressed an interest in linear drumming. The ambition for the actual creation was based on the lack of a material for drummers at an intermediate level to a more advanced level in linear drumming. LÄS MER

 5. 5. När möjlighet blir svårighet : Historielärares erfarenheter av digitala läroböcker

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Einar Kempe; [2022]
  Nyckelord :Digital textbooks; education; teachers; history; history teachers; Digitala läroböcker; undervisning; lärare; historia; historielärare; digitala läromedel;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine the role of digital textbooks in education of history and how teachers’ reason regarding their usability compared to printed textbooks. Prior studies have shown that teachers’ technical know-how and the amount of support they are given in the initial stages of using digital textbooks affect how well the implementation work. LÄS MER