Sökning: "Emelie Kroon"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emelie Kroon.

 1. 1. En förstudie till implementering av Kanban i en produktion med höga varianser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Kroon; Karin Meijer; [2016]
  Nyckelord :Lean produktion; Kanban; ABC-analys; värdeflödesanalys; prognos;

  Sammanfattning : Till följd av allt högre kundkrav och mindre marginaler krävs en ökad medvetenhet hos de svenska industriföretagen. För att skapa en större konkurrensfördel har fokus riktats på de primära resurserna, som tidigare varit det finansiella kapitalet, till mer kunskap och information (Allee & Taug 2006). LÄS MER

 2. 2. Alone we are strong, together we are stronger - a qualitative comparison of four Swedish fashion companies' work with Corporate Social Responsibility

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Kroon; Isabelle Marttila; [2014-03-05]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Responsibility; Sustainability; Transparency; Stakeholder Theory; Legitimacy; Cooperation; Partnership; Organization; Management; Fashion industry; Gina Tricot; Odd Molly; KappAhl; Filippa K;

  Sammanfattning : .... LÄS MER