Sökning: "Emma Rydberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Emma Rydberg.

 1. 1. ALLSÅNGEN I ANGERED 1980–2019 En explorativ fallstudie av ett långlivat samarbete mellan kulturskola och grundskola

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Emma Rydberg; [2021-09-06]
  Nyckelord :Allsången i Angered; musikhandledare; kulturskola; aktör-nätverkteori; fallstudie;

  Sammanfattning : Syfte: Detta examensarbete syftar till att undersöka och beskriva hur Allsången i Angered,ett samarbete mellan grundskola och kulturskola som initierades och byggdes upp avmusikhandledare, utvecklades och överlevde från 1980 till 2019.Teori: Det centrala teoretiska ramverket utgörs av aktör-nätverkteori (ANT) och mer specifiktMichel Callons översättningsteori. LÄS MER

 2. 2. Establishment of Technical Life Science Consulting Services in a Local Government Market

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Matilda Gärdemalm Niemi; Sara Rydberg Öhrling; Emma Stam; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis evaluates the possibility for Semcon AB to establish a business within the public sector of Uppsala. The need and prerequisites for technical life science consultant services has been investigated by interviewing experts in their field. LÄS MER

 3. 3. Produktmärkning som CSR-attribut : Företags syn på produktmärkning och hur det kan bidra till att skapa affärsrelaterade fördelar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emma Johansson; Ida Rydberg; [2016]
  Nyckelord :CSR; CSR-attribute; product labeling; strategic resource; CSR; CSR-attribut; produktmärkning; strategisk resurs;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) är idag ett väldigt aktuellt ämne och vi går mot en tid där företag blir mer eller mindre tvingade att på något vis arbeta med hållbarhet. Det räcker idag inte bara att ett företag drivs med vinst och kan generera avkastning till aktieägare, företag behöver också agera som en god samhällsmedborgare. LÄS MER