Sökning: "Emma Wallander"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Emma Wallander.

 1. 1. CHALLENGES WHEN DIFFUSING INNOVATIVE PRODUCTS THROUGH DIGITAL MARKETING - A qualitative research study exploring the major challenges when diffusing innovative products through digital marketing based on a case study of a diving equipment company

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sophie Längvik; Emma Wallander; [2021-07-09]
  Nyckelord :Product Innovation; Diffusion of Innovation; Communication; Digital marketing; Social media marketing; Content marketing; Influencer marketing; Search engine optimization; Search engine marketing;

  Sammanfattning : The main objective with this study was to explore the major challenges whendiffusing innovative products through digital marketing. The purpose of thisresearch was to bring clarity in what challenges managers for innovativeproducts face when using digital marketing practices, such as Social MediaMarketing, Content Marketing, Influencer Marketing and SEO/SEM to diffusetheir products. LÄS MER

 2. 2. Why do we purchase from e-retailers? : An explanatory study of the e-loyalty antecedents impact on consumers purchase intentions on the e-commerce market.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Elin Jonsson; Petronella Källström; Emma Wallander; [2019]
  Nyckelord :e-commerce; e-loyalty; e-trust; e-satisfaction; perceived value; e-retailers; e-commerce market; purchase intentions.;

  Sammanfattning : Background: The e-commerce market has developed and it has become the new marketplace for current manufacturing and service industries. Customers’ behavior on the e-commerce market are changing with this Internet development and the competition is increasing. LÄS MER

 3. 3. "Jag skulle åka långt bort" - hur elever i åk 3 tänker kring naturkatastrofer och hur de kopplar dessa till en karta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Fresia Bordas Baca; Emma Wallander-Hallgren; [2010]
  Nyckelord :Denvermetoden; kartkunskap; namngeografi; naturkatastrofer;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att undersöka hur elever i årskurs 3 tänker kring begreppet naturkatastrofer. Hur uppfattar de naturkatastroferna som sker runt om i världen och de som sker här i Sverige? Hur kan de koppla dessa till en karta? För att ta reda på detta har vi använt oss av en kvalitativ metod där vi har djupintervjuat 9 elever, indelade i 3 grupper, från en skola belägen utanför Malmö. LÄS MER