Sökning: "EquiMoves"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet EquiMoves.

 1. 1. Rörelseasymmetrier i trav hos islandshästar i träning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Ebba Zetterberg; [2021]
  Nyckelord :EquiMoves; fyrgångare; femgångare; hälta; DMRT3;

  Sammanfattning : Ortopediska skador som visar sig som hältor hos hästar orsakar årligen stora konsekvenser för djurvälfärden och är en vanlig orsak till avlivningar. En hälta klassificeras som ett avvikande rörelsemönster kopplat till smärta. För att bedöma hältor studeras hästarnas rörelsemönster med fokus på huvudet och bäckenet. LÄS MER

 2. 2. Objektiv rörelseanalys för mätning av hälta hos kliniskt halta kor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Jenny Carlander; [2021]
  Nyckelord :mjölkkor; hälta; hältbedömning; tidig upptäckt; objektiv; automatisk; smärtbedömning;

  Sammanfattning : Hälta hos mjölkkor medför lidande för korna och ekonomiska förluster för djurhållaren. En automatiserad metod för hältdetektion som går att använda i stallmiljö skulle kunna leda till tidigare upptäckt av hälta och minska de negativa konsekvenserna. LÄS MER