Sökning: "Erik Hugoson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Erik Hugoson.

 1. 1. Energieffektivisering av byggnad inom offentlig sektor : Fastighetsanalys av förskola

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Erik Lööf Ekström; Terje Hugoson; [2014]
  Nyckelord :energy effectivisation; real estate development; refurbishing a preschool building; LCC-analysis; energy calculations; public construction sector.; energieffektivisering; fastighetsutveckling; renovering förskola; LCC-analys; energiberäkningar; offentlig byggnadssektor.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera och presentera renoveringsförslag med avsikt att minska energianvändningen i en fastighet med förskoleverksamhet. Arbetet har genomförts hos Tornberget fastighetsförvaltning AB, ett kommunalägt fastighetsbolag i Haninge kommun, som äger och förvaltar kommunens verksamhetsfastigheter. LÄS MER

 2. 2. Att anpassa eller inte anpassa - det är frågan! En fallstudie på hur externa faktorer påverkar anpassningsgraden av ett globalt företags marknadsstrategi. Four P's style!

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Annie Persson; Erik Hugoson; [2011]
  Nyckelord :Adaption; standardization; market strategy; global company; product; price; place; promotion; detergent;

  Sammanfattning : The globalization of today’s society has enabled consumers to acquire products and services from all over the world. Global organizations have the entire world as a playfield and offer products and services across markets. Regardless perception and transparency of the global market, consumers are still individuals. LÄS MER

 3. 3. Kommunicera mera?! : NyhlénsHugosons - charkuteriföretaget bakom en välporträtteradidentititet eller en otydlig image?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Erik Blau; Marie Stomberg; [2009]
  Nyckelord :kommunikation; image; identitet; varumärke;

  Sammanfattning : SammanfattningNyhlénsHugosons är ett norrländskt charkuteriföretag med säte i Luleå. Det bildades under2005 och ägs till lika delar av VD Mikael Hugoson och Scan AB. De är aktörer på dennorrländska marknaden och kundområdet sträcker sig från nordligaste Lappland till söder omGävle. LÄS MER