Sökning: "Exitstrategi"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Exitstrategi.

 1. 1. Venture Capital bolags investeringsstrategi och dess preferenser till valet av exitstrategi i svenska cleantech sektorn.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Emil Stribrand; Mikael Rydert; Victor Hjält; [2011]
  Nyckelord :Venture Capital Portföljbolag Cleantech Exit Exitstrategier;

  Sammanfattning : In recent years, awareness of the climate change has increased around the world. Environmental issues have been taking into consideration, both by individuals and companies. Therefore the demands for new environmental friendly technology have increased, also known as cleantech. To further establish and develop cleantech it requires capital. LÄS MER

 2. 2. Venture Capital – handlingsalternativ vid en börsnedgång

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olof Bengtsson; Gunhild Samuelsson; Andreas Rode; [2001]
  Nyckelord :Venture capital; Exitstrategi; Marknadsnotering; Värdering; Industriell försäljning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Fram till och med våren 2000 utgjorde aktier i småbolag populära investeringsobjekt för såväl privata som institutionella placerare. Svenska venture-capitalföretag tjänade stora pengar på att börsintroducera sina portföljbolag. Den kraftiga börsnedgången förde med sig ett minskat antal börsintroduktioner. LÄS MER