Sökning: "Farmer groups"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Farmer groups.

 1. 1. Effekten av plantarrangemang på skörd av gul lök (Allium cepa)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johan Fält Gustavsson; [2019-04-15]
  Nyckelord :Onion; Allium cepa; plant arrangement; yield; gul lök; odling; avkastning;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Antibiotikaanvändning hos gris : en jämförelse mellan fyra länder och påverkande faktorer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Nelly Carlsson; [2019]
  Nyckelord :antibiotika; användning; gris; Sverige; Tyskland; Danmark; USA;

  Sammanfattning : Antibiotika har varit och är fortfarande ett läkemedel av stor betydelse inom veterinärmedicinen och likaså inom humanmedicinen. Antibiotika är läkemedel som används för behandling och förhindrande av bakteriella infektioner. LÄS MER

 3. 3. Änkeståndets påverkan : Hur kvinnors levnadssituationer i Vrindavan och Tiruchirappalli påverkas av deras änkestånd

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Felicia Öberg; [2019]
  Nyckelord :Widowhood; Human rights; The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; Oppression; Discrimination; Social groups; Identity; India; Kvinnor i änkestånd; Mänskliga rättigheter; The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; Förtryck; Diskriminering; Sociala grupper; Identitet; Indien;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker levnadssituationerna för kvinnor i änkestånd i städerna Vrindavan och Tiruchirappalli, Indien. Till Vrindavan vallfärdar kvinnor i änkestånd från hela landet och staden beskrivs som en ”änkornas stad”. LÄS MER

 4. 4. En GAP-analys av den svenska pensionsrådgivningen : underskattar pensionsrådgivande företag betydelsen av svenska lantbruksföretagares förväntningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Björn Beckman; Henning Ekselius; [2019]
  Nyckelord :tjänstekvalité; service; SERVQUAL; GAP-modell; pension; retirement;

  Sammanfattning : Något som diskuteras ofta i den svenska lantbruksbranschen är den dåliga lönsamheten. Det är också det som många lantbrukare säger är orsaken till att de inte kan pensionsspara, och därmed inte kan förbereda sig för ett liv som pensionär på bästa sätt. LÄS MER

 5. 5. Farmer group approach to commercialization of smallholder agriculture. Do social capital and collective action arrangements matter? The case of indigenous chicken farmer groups in Mutare district, Zimbabwe.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Maurice Ndoro; [2019]
  Nyckelord :Farmer groups; Collective action; Social capital; Commercialization; Smallholder agriculture; Zimbabwe; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : The commercialisation of smallholder agriculture is increasingly recognised as key to economic development and poverty alleviation. Interventions to promote commercialisation of smallholder agriculture in most cases adopt the farmer group approach as an efficient collective action initiative for enhancing marketing performance. LÄS MER