Sökning: "Felansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet Felansvar.

 1. 1. Det entreprenadrättsliga felansvaret

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Konrad Hättmark; Ludwig Delin; [2020]
  Nyckelord :Abt 06; KtjL; Ab 04; Felansvar; Total Entreprenad; Abs 18;

  Sammanfattning : De regelverk som finns idag gällande entreprenader utgår ifrån branschframtagna standardavtal och allmänna bestämmelser framtagna av byggbranschen. Avtalen är framtagna för att underlätta för både beställare och det företag som ska utföra arbetet och på samma sätt minska risken för uppkomsten av framtida tvister gällande entreprenaden. LÄS MER

 2. 2. Väsentlighet i ljuset av befintligt skick

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mathilda Blomberg; Linnéa Görefält; [2020]
  Nyckelord :Väsentlighet; Väsentlighetsbedömning; Väsentlighetskravet; Bostadsrätt; Befintligt skick; Klausul; Köplagen;

  Sammanfattning : Mycket kan gå fel när avtal om köp av bostadsrätt i befintligt skick ingås, om varken säljare eller köpare är fullt medvetna om vad den här typen av klausul egentligen innebär för deras rättsliga ställning. Vi har därför i den här uppsatsen valt att undersöka begreppet befintligt skick och vilka konsekvenser en sådan klausul har när det gäller felansvar. LÄS MER

 3. 3. Riskfördelning vid fel i fastighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :David Fridell; Max Höijer; [2020]
  Nyckelord :fel i fastighet; abstrakta fel; jordabalken; riskfördelning; rättsekonomi; välstånd; effektivitet; transaktionskostnader; defects in property; abstract defects; Land Code; risk distribution; economic analysis of law; prosperity; efficiency; transaction costs; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In a real estate transaction, according to chapter 4, paragraph 19, in the Swedish Land Code, the seller has an abstract liability. This liability was introduced when the new Land Code came into force in 1972. Prior to that, the seller did not have this abstract liability, but only a responsibility for things that he made direct commitments to. LÄS MER

 4. 4. "En björntjänst gör ju ingen glad" – Om felansvar vid köp av tjänster mellan näringsidkare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nea Rix; [2019]
  Nyckelord :avtalsrätt; förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; tjänster; näringsidkare; felansvar; konsulttjänster; uppdragsavtal; lagstiftning; självreglering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska tjänstesektorn växer kontinuerligt och blir en allt viktigare del av landets ekonomi. En bidragande faktor kan vara att både utbudet av och efterfrågan på konsulttjänster ökar. I svensk rätt föreligger dock inte någon konkret lagstiftning som är direkt tillämplig på tjänster som utförs mellan näringsidkare. LÄS MER

 5. 5. Ansvarsfördelning vid fastighetsförvärv – Riskkonstruktioners betydelse

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Hava Shahgiriiva; Artemiz Eskafi; [2019]
  Nyckelord :Real esate; Risk construction; Fastigheter; Riskkonstruktion;

  Sammanfattning : Idag förekommer det ett antal byggnadskonstruktioner som benämns som riskkonstruktioner. Dessa är specifika byggnadstekniker som kan orsaka fel i byggnad i form av fukt-, lukt-, och mögelproblem. Enstegstätad fasad, platta på mark och krypgrund är exempel på riskkonstruktioner. LÄS MER