Sökning: "Fredrik Sjö"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Fredrik Sjö.

 1. 1. Räddningsarbeten i slutna utrymmen : En studie om hur övningar ombord förbereder besättningen för evakuering i slutna utrymmen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :David Blomquist; Fredrik Larsson; [2020]
  Nyckelord :Enclosed space; evacuation; oxygen defficient environment; accidents at sea; marine; training; drill; Slutna Utrymme; evakuering; syrefattig miljö; olyckor till sjöss; sjöfart; övning;

  Sammanfattning : Arbeten i slutna utrymmen är ett vanligt förekommande moment ombord på fartyg. Olyckor i samband med slutna utrymmen är tyvärr också vanligt förekommande. I många olycksfall så kan även de som ska hjälpa en nödställd i ett slutet utrymme drabbas av skador eller att dem i värsta fall mister livet. LÄS MER

 2. 2. Användning av direktuppkopplade oljesensorer på fartyg

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Edwin Hellberg; Fredrik Sundström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Slopad praktiklön : En studie om hur svenska sjökaptensstudenter upplever de nya villkoren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Fredrik Hällqvist; Max Mohlin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I juni 2017 upphörde den skyldighet för redare som under en del tidigare år funnits, att anställa sjöbefälsstudenter på svenskflaggade fartyg under den fartygsförlagda utbildningen. Detta kan nu kan leda till att de inte får någon månadsersättning för tiden ombord under sina praktikperioder. LÄS MER

 4. 4. Kostnadsbesparing med avseende på energieffektiviserande åtgärder med avgränsning till fönsterbyte och tilläggsisolering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Fredrik Svensson; Johan Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Energy savings; Energy-efficient measures; Transmission; Additional insulation; Window changes; Payback; Energibesparing; Energieffektiva åtgärder; Transmission; Tilläggsisolering; Fönsterbyte; Återbetalningstid;

  Sammanfattning : Sammanfattning 2017 års medelpris för el hamnade på cirka 30 öre per kWh. Det är åtta procent högre än för 2016 och hela 32 procent högre än 2015, då elpriset var väldigt lågt. 2017 års elpris är det högsta sedan 2013. LÄS MER

 5. 5. Livet till sjöss : En studie om hur svenska styrmän och sjökaptensstudenter påverkas av arbetstiderna till sjöss

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Fredrik Klingspor; Andreas Mårs; [2018]
  Nyckelord :Arbetstider; trötthet; fatigue; arbetstidsregler; kontraktslängd; ledighet;

  Sammanfattning : Internationella regler för vilotider till sjöss styrs idag av MLC (Maritime Labour Convention) som är en konvention skapad av IMO (International Maritime Organization). Varje medlemsnation ratificerar dessa regler och tillämpar sedan dessa i sina egna lagar där Sverige har en lag om vilotid för sjömän. LÄS MER