Sökning: "Frida Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Frida Pettersson.

 1. 1. Beslutsprocesser och verkställande inom matvaruhandel i samband med covid-19 : En inblick av åtgärder i en av Sveriges största matvarubutiker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Pettersson; Josefin Wallin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Executive measures; decision-making processes; covid-19  ; Verkställande åtgärder; beslutsprocesser; covid-19;

  Sammanfattning : I början av 2020 spreds sig coronaviruset globalt i hela världen och länder blev tvingade till att göra en omställning för att stoppa coronavirusets framfart. Resultatet av omställningarna sågs även i Sverige där Folkhälsomyndigheten införde rekommenderade restriktioner för den svenska befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonals erfarenheter av att vårda patienter med autismspektrumtillstån

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Frida Rolandsdotter; Klara Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Autism spectrum disorders; experiences; healthcare professionals; hospital; Autismspektrumtilstånd; erfarenheter; vårdpersonal; sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Autismspektrumtillstånd, AST, är ett samlingsnamn för flertalet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. AST påverkar hjärnans kognitiva delar och resulterar i svårigheter med det sociala samspelet, kommunikation och begränsad föreställningsförmåga. LÄS MER

 3. 3. Små företags användning av marknadsföringsstrategier och upplevt hot från e-handel : En kvalitativ studie av små detaljhandelsbutiker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Frida Pettersson; Matilda Sjögren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Små företags användning av marknadsföringsstrategier och upplevt hot från e-handel Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Frida Pettersson och Matilda Sjögren Handledare: Akmal Hyder och Zahra Ahmadi  Datum: 2020 - juni    Syfte: Studien har undersökt hur små lokala butiker arbetar med marknadsföringsstrategier och hur butikerna påverkas av ökad e-handel. För att besvara studiens syfte har störst fokus varit att undersöka hur e-handel har påverkat detaljhandelsbranschen och vad butikerna använder för strategier för att hävda sig mot e-handel. LÄS MER

 4. 4. UTSATTHET OCH ORO ATT UTSÄTTAS FÖR HOT OCH VÅLD BLAND KRIMINALVÅRDARE I SVERIGE

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Frida Tellbe; Marcus Pettersson; Simon Dahlbäck; [2020]
  Nyckelord :Kriminalvårdare; Oro; Utsatthet; Stress.;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka kriminalvårdares utsatthet och oro för hot och våld. Studien använder sig av en kvantitativ forskningsansats. En webbenkät har konstruerats för att samla in data och som har länkats till grupper inom social media. LÄS MER

 5. 5. Organisationsutveckling och expansion - Hur undviker man växtvärk?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Kajsa Helander Pettersson; Frida Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Expansion; Intern struktur; Business Agility; Strategic Alignment; Affärssystem; Organisationsutveckling; Strategier;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att analysera mindre IT-företag i expansionsfas. Det företag som låg till grund för studien var det mindre IT-företaget Cogitel. Forskningsmetoden för arbetet var en fallstudie, då uppsatsen grundläggande syfte var att studera och analysera ett specifikt studieobjekt. LÄS MER