Sökning: "Frida Sundin"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Frida Sundin.

 1. 1. Layout för godsmottagning : För ett effektivt internt flöde

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Robin Rudefors; Frida Sundin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Agenda 2030 och det svenska inkomstskattesystemet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Sundin; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; Agenda 2030; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The essay examines hoe economic systems and income tax systems influence the possibility för Sweden to fulfil Agenda 2030 and the global development goals. The predominance of market economy theories that have influenced the Swedish system today is not considered compatible with the ambition to fulfil the global development goals. LÄS MER

 3. 3. Retargeting is like a boomerang, what you give is what you get : En studie om hur individanpassad marknadsföring påverkar köpintentionen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Frida Sundin; Rebecca Ådén; [2018]
  Nyckelord :Retargeting; One-to-one marketing; Cookies; Integrity issues; Purchase intention; Retargeting; Individanpassad marknadsföring; Cookies; Integritetsbekymmer; Köpintention;

  Sammanfattning : Titel: Retargeting is like a boomerang, what you give is what you get Forskningsfråga:Vilken inverkan har företags användning av retargeting på konsumenters köpintention? Vad är konsumenters attityd till vad som anses etiskt accepterat gällande retargeting? Syfte:Studiens syfte är att klarlägga hur konsumenter ställer sig till individanpassad marknadsföring genom cookies, så kallad retargeting. Studien syftar även till att belysa den inställning som existerar gällande de etiska aspekterna marknadsföringsverktyget avser och hur det påverkar konsumentens köpintention. LÄS MER

 4. 4. Samvetsfrihet inom abortvården - En kritisk studie av samvetsfrihetens påverkan på tillgången till legal abort

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Sundin; [2017]
  Nyckelord :arbetsrätt; samvetsfrihet; abort; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Samvetsfrihet är en skyddad rättighet enligt Europakonventionen, men inte enligt svensk rätt vilket skapar en viss diskrepans i hur frågan handlas av domstolarna. Denna samvetsfrihet aktualiseras bland annat inom abortvården då vårdgivare av religiösa skäl inte vill delta i abortvård. LÄS MER

 5. 5. Avvikelserapportering och patientsäkerhet i intensivvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Frida Bertilsson; Anna Sundin; [2013-06-27]
  Nyckelord :Patient safety; Critical care Intensive care unit; Adverse events event report incident report; Nursing; Caring;

  Sammanfattning : INLEDNINGIntensivvårdsmiljön är en komplex och avancerad miljö där svårt sjuka patienter vårdas. Det är även denna patientgrupp som har störst risk att drabbas av en vårdskada, både pga. sitt tillstånd och för att de utsätts för avancerad vård och behandling i en högteknologisk miljö. LÄS MER