Sökning: "Future labor market"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden Future labor market.

 1. 1. Influencers, barnarbete och en likeandepublik : En kvantitativ enkätstudie om uppfattningen och inställningen bland svenskar gällandebetalda samarbeten på sociala medier där barn medverkar

  L3-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Alice Axelsson; Karin Eriksson; Amadeus Jahnson; [2021]
  Nyckelord :Sponsored collaborations; social media; children; influencers; generations; Betalda samarbeten; sociala medier; barn; influencer; generationer;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om hur svenskar ser på att barnmedverkar i betalda samarbeten på sociala medier, där influencers får betalt av företag för attmarknadsföra produkter tillsammans med sina barn. Det är en kvantitativ undersökning somgenomfördes med enkäter som skickades ut till grupper utifrån generation, kön ochfamiljesituation. LÄS MER

 2. 2. Representation av personer med funktionsvariation : En studie om i vilken utsträckning fackföreningar och intresseorganisationer representerar personer med funktionsvariation på arbetsmarknaden.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Fält; [2021]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; insider-outsider; intresseorganisation; fackförening; substantiell representation;

  Sammanfattning : How come that people with disabilities still do not have the same opportunity to receive a job offer as the rest of the population? Who represents these disabled people’s interests in labormarket-related discussions? This thesis aims to evaluate the representation of the disabled within the labor market by comparing interest groups to trade union organizations based on thedebate between the Power resource approach (PRA) and the New politics (NP) perspective.There is limited research on this area related to disabled people; therefore, this thesis adapts the two theories in a new way when trying to apply the perspectives on disabled people. LÄS MER

 3. 3. I strävan efter en hållbar framtid : Ensamkommande barn som blir egenföretagare i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Eric Bredman; Daniel Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Unaccompanied minors; entrepreneurship; resilience; deservingness; Ensamkommande barn; egenföretagande; resiliens; deservingness;

  Sammanfattning : Between the years 2010-2015 Sweden received well over 50 000 unaccompanied minors. Many of these young migrants, who arrived without any guardian, have faced numerous adversities and challenges both prior to, and during their journeys to Sweden. LÄS MER

 4. 4. Syrian Secondary Migration : A study on push and pull factors behind the irregular migration of Syrians from Turkey to Europe

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Mohamad Kouider; [2021]
  Nyckelord :Syrian migrants; Turkey; push-pull factors; social network theory; secondary migration; Europe;

  Sammanfattning : This research aims to gain a detailed understanding of the push and pull factors that lead many Syrians in Turkey to migrate to Europe. Syrians are pushed to migrate for various reasons, including socio-economic difficulties in Turkey. LÄS MER

 5. 5. So that our children can dream : A study that follows five people’s emigration journey from North Macedonia to Sweden

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Claudia Kamceva; [2020]
  Nyckelord :Unemployment; North Macedonia; Corruption; Migration; Work related migration; emigration; living standards; Arbetslöshet; Nordmakedonien; emigrera; levnadsvillkor;

  Sammanfattning : I denna studie följer man fem olika personers erfarenheter av att ha flyttat från Nordmakedonien till Sverige för att arbeta. Studiens mål är att ta reda på vilka utmaningar individerna upplevde på den Nordmakedonska arbetsmarknaden samt orsakerna som lett till att individerna valt att lämna sitt hemland i hopp om en bättre framtid i Sverige. LÄS MER