Sökning: "GRETA"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade ordet GRETA.

 1. 1. The role of networks in a Swedish medium-sized pharmaceutical firm’s internationalization process

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Greta Lyckenblad; Lina Nygren; [2020-02-13]
  Nyckelord :Internationalization; networks; utilizing networks; pharmaceutical firm; medium-sized company; SME;

  Sammanfattning : Today pharmaceuticals are the fifth largest export product in Sweden, whereas SMEs are the motor of innovation within the pharmaceutical industry. Pharmaceutical firms face several challenges, as high product development costs, high entry barriers due to institutional legal frameworks and slow return of investments, during their internationalization. LÄS MER

 2. 2. The Greta effect - En kvalitativ bildanalys av nyhetsbilden på Greta Thunberg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tobias Johansson; Åsa Alvetjärn; [2020-02-13]
  Nyckelord :Greta Thunberg; bildanalys; genus; medielogik; semiotik;

  Sammanfattning : Aim of thesis: How is Greta Thunberg portrayed from a gender perspective from an unknown individual until today were she have iconic status – comparison between tabloid and daily press is made from an semiotic picture analysis.Theoretical framework: With the theory of gender we can gain a deeper understanding of whether the images appear positive or negative for the woman’s role in the media. LÄS MER

 3. 3. Hur trovärdig är den öppna influencern? - En fallstudie om trovärdigheten på Bianca Ingrossos digitala kanaler

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Ellen Gyllenberg; Greta Peetre; [2020]
  Nyckelord :Trovärdighet; Digitala kanaler; Retorik; Influencers; Bianca Ingrosso;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur en influencers trovärdighet påverkas om hen visar upp positiva samt negativa aspekter av sitt liv genom olika digitala kanaler. Syftet med studien är att undersöka hur trovärdig mottagaren upplever influencers som producerar innehåll på sina digitala kanaler som består av både positiva och negativa aspekter av influencerns liv. LÄS MER

 4. 4. Implementering - nyckeln till tillitsreformen? : En studie om implementeringen av tillitsreformen i Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Greta Forsgren; [2020]
  Nyckelord :tillitsbaserad styrning och ledning; styrning; tillit; implementering; tillitsreformen;

  Sammanfattning : This bachelor thesis explores the opportunities for implementation of trust-based public management within the public sector. Previous research has shown that the process of implementation is of a highly complex nature and that the desired outcome may not be achieved. LÄS MER

 5. 5. Var går gränsen? : En kvalitativ text- och innehållsanalys på Greta Thunberg och den miljöaktivistiska rörelsen utifrån Ninian Smarts sjudimensionella religionsmodell

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Hallén; [2020]
  Nyckelord :Greta Thunberg; Text and content analysis; Definition of religion; Ninian Smart; Environmentalism; Activism; Lived religion; Deep green religion; Implicit religion;

  Sammanfattning : This essay examines if Greta Thunberg and the environmentalist movement can be considered a religion. The method used is a qualitative text and content analysis, which is applied to three of Thunberg’s speeches, together with external factors from her life and the movement’s structure. LÄS MER