Sökning: "Gekås Ullared marknadsföring"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gekås Ullared marknadsföring.

 1. 1. From zero to hero : En fallstudie om hur användandet av internt varumärkesbyggande tagit Gekås Ullared till toppen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Veronica Ahlström; Frida Edlund Pihlaja; [2018]
  Nyckelord :Ett företags anseende; Internt varumärkesbyggande; Kundvärde;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor                                Syftet är att skapa en förståelse för internt varumärkesbyggande hos företag. Studien avser även att bidra med en insikt om hur den vetskapen kan ge bidrag till positiva kundvärden, för att stärka företagets goda anseende och därmed deras position på marknaden. LÄS MER

 2. 2. Jakten på det stora fyndet - En studie om emotionell varumärkesförmedling genom yrkessåpor

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Lundgren; Elin Olsson; Elin Malveholm; [2010]
  Nyckelord :Emotionell marknadsföring; varumärkesförmedling; berättelser; storytelling; kommersiell yrkessåpa; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskare hävdar att framtidens konsumenter inte kommer att köpa produkter utan istället livsstilar, historier, upplevelser samt de känslor produkterna uttrycker. När relationen mellan konsumtion och identitet blir allt starkare och konsumenter i allt större utsträckning söker en mening genom sitt konsumerande, ställs således nya krav på företag och sättet de förmedlar sina varumärken. LÄS MER