Sökning: "HCT"

Visar resultat 11 - 15 av 23 uppsatser innehållade ordet HCT.

 1. 11. Cross-sectional study of Anaplasma spp. in goats and sheep in Mongolia : a comparison between species in relationship to pasture conditions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Malin Jansson Lagerkvist; [2017]
  Nyckelord :Anaplasma ovis; ovine and caprine anaplasmosis; Mongolia; sheep; goats;

  Sammanfattning : Anaplasma ovis, the main aetiology behind of ovine and caprine anaplasmosis, is a vector-borne bacterium of the order Rickettsiales, capable of infecting erythrocytes of small ruminants. The infection is generally a subclinical or mild condition, but stress-factors as co-infections, vaccinations, or transports may aggravate the disease. LÄS MER

 2. 12. Gastrointestinal nematodes in goats in small holder flock around Gaborone, Botswana

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Tove Johansson; [2017]
  Nyckelord :nematodes; goats; anthelmintic resistance; Botswana;

  Sammanfattning : Small ruminants are of great importance in developing countries, where people rely on them for meat, milk and hides. In Botswana, as well as in other African countries, a major health and production problem is internal parasites, such as nematodes. LÄS MER

 3. 13. En samverkan mellan högkapacitetstransporter och torrhamnar : Kartlagt utifrån triple bottom line

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Cajsa Larsson; Lina Johansson; [2017]
  Nyckelord :HCT; LHV; sustainability; triple bottom line; dry port; intermodal transport; inland terminal.; HCT; LHV; hållbarhet; triple bottom line; torrhamn; intermodal transport; inlandsterminal.;

  Sammanfattning : Hållbarhet har blivit ett aktuellt ämne inom de flesta verksamheter och strävan är erhålla en ekonomisk vinning utan att äventyra naturresurser, människan och samhället. Verksamheters förmåga att distribuera gods säkert, snabbt och kostnadseffektivt är avgörande för internationell och inrikes handel och ekonomisk utveckling. LÄS MER

 4. 14. Test and Evaluation of a Novel Passive Tool Used For Blood Dilution in Hematology Analyzers

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Mustafa Alsaeede; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Executive Summary The Complete Blood Count (CBC) is considered one of the most commonly performed screening tests in medical diagnostics. The CBC is performed using a hematological analyzer, which counts the numbers and types of different cells within the blood. LÄS MER

 5. 15. Utvärdering av informationsutbyte vid konsolidering och de-konsolidering av stora mängder god

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Granlund; Linnea Alm; Sofia Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Information exchange; transport; consolidation; de-consolidation; HCT; interoperability; Informationsutbyte; transport; konsolidering; de-konsolidering; HCT; interoperabilitet;

  Sammanfattning : Vid en hypotetisk torrhamn i Viared där HCT-fordon förväntas användas kommer bådekonsolidering och de-konsolidering att förekomma. Den ökade kapacitet som är möjlig attlasta på ett HCT fordon, jämfört med ett normalt fordon, bidrar till att det är mer gods somska de-konsolideras vid ankomst till terminal. LÄS MER