Sökning: "Hanna Finnbogason"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Finnbogason.

  1. 1. Smart inskolning : En applikation för en förenklad inskolning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Hanna Finnbogason; Malin Berggren; [2015]
    Nyckelord :Inskolning; Smartphone; förskola; informationsdesign; applikation; föräldrakontakt; informationsflöde; mångkultur;

    Sammanfattning : Vi valde att utforma skisser på en applikation som har till uppgift att förenkla informationsutbytet mellan vårdnadshavare och personal vid inskolning i förskolan. Med denna produkt vill vi även öka medvetenheten om tekniska verktyg som hjälpmedel i förskolans verksamhet. LÄS MER