Sökning: "Malin Berggren"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Malin Berggren.

 1. 1. "Det är good enough" : En kvalitativ studie om lärarens komplexa roll i arbetet med elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Malin Berggren; [2020]
  Nyckelord :schoolrefusal; school non-attendance; school absenteeism; elementary school; disabilities; low arusal; teacher; autism; skolvägran; skolbesök; skolfrånvaro; grundskola; funktionshinder; lågaffektivt bemötande; lärare; autism; hemmasittare; lärare; NPF;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omfattande skolfrånvaro för s.k. hemmasittare kan innebära stora konsekvenser för eleven senare i livet och det kan kvarstå ända upp i vuxen ålder. Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som Autism Spectrum Disorder (ASD) och Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är en stor andel av hemmasittarna. LÄS MER

 2. 2. Övergångseffekterna av IFRS 9 : En studie av svenska banker

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malin Svensson; Stina Berggren; [2019]
  Nyckelord :Financial assets; IAS 39; IFRS 9; classification; valuation; impairment; creditloss; Finansiella tillgångar; IAS 39; IFRS 9; klassificering; kreditförlust; nedskrivning; värdering;

  Sammanfattning : 1 januari 2018 infördes en ny redovisningsstandard för reglering av finansiella instrument, IFRS 9, som ersatte föregångaren IAS 39. Finansiella instrument är ett område som varit diskuterat under många års tid och blev ännu mer i fokus efter finanskrisen 2008. LÄS MER

 3. 3. Konstruktioner av normalitet och avvikelser : -En kvalitativ studie om delaktighetsfrämjande arbete i en förskolekontext

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Malin Ordenes Berggren; Anna Ekdahl; [2018]
  Nyckelord :avvikande beteende; förskola; personal; delaktighet; gemenskap;

  Sammanfattning : Människans synsätt att se på andra människor hänger ihop med de värderingar och formella strukturer som existerar i dagens samhälle. De val människan gör genom att kategorisera barn genom sociala konstruktioner är kopplat till de värderingar och strukturer som finns i samhället. LÄS MER

 4. 4. #ÄRGRÄNSENNÅDD? En kvalitativ studie om smygreklam i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Madeleine Berggren; Sara Petrovic; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete: 15 hpKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: VT17Handledare: Marie GrusellKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 42 sidorAntal ord: 16 681 ordNyckelord:Sociala medier, reklam, smygreklam, marknadsföringslagen.Syfte: Studien syftar till att få en djupare förståelse för mottagarnas syn och uppfattningkring smygreklamen som finns i sociala medier. LÄS MER

 5. 5. När hjärtat slutat slå : patientens upplevelse att överleva ett hjärtstopp. En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Malin Berggren; Johanna Berglund; [2017]
  Nyckelord :Cardiac arrest; experience; ICD; patient; survivor; Hjärtstopp; ICD; patient; upplevelse; överlevare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att drabbas av hjärtstopp kan upplevas som en dramatisk händelse som påverkar både hälsan och livsvärlden. Alla patienter innehar ett existentiellt sammanhang som påverkar hälsan, livet och patienten själv. LÄS MER