Sökning: "Hans Ekdahl"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hans Ekdahl.

 1. 1. En meningsfull posthumanism – reflektioner kring posthumanism och Niklas Luhmanns meningsteori

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Robert Ekdahl; [2016]
  Nyckelord :Niklas Luhmann; mening; meningsteori; posthumanism; Karen Barad; Elizabeth Grosz; systemteori; komplexitet; litteratur; humaniora; medium; medieteori; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra till en reflektion och diskussion kring meningsbegreppet i dagens humaniora, och mera specifikt inom dess posthumanistiska rörelse. Min tes är att meningsbegreppet är teoretiskt underutvecklat inom posthumanismen i allmänhet, och att det i själva verket använder sig av en Deleuziansk förståelse av mening utan att göra det explicit eller reflektera närmare över detta. LÄS MER

 2. 2. Mänskliga och omänskliga perspektiv i Willy Kyrklunds "8 variationer"

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Robert Ekdahl; [2012]
  Nyckelord :Willy Kyrklund; Wolf Schmid; perspektiv; identitetsproblematik; humanism; posthumanism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar den i Willy Kyrklunds författarskap centrala tematiken om skillnaden mellan det mänskliga och det omänskliga eller det gudomliga. Det vill säga de frågor som flera av hans verk ställer om villkoren som omger och formar människan och vårt förhållande till dem. LÄS MER

 3. 3. Biskopens skugga : en studie av biskopens skugga i Ingmar Bergmans film Fanny & Alexander

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Åsa fe Kockum; [2010]
  Nyckelord :jungiansk psykologi; arketyp; skuggan; filmanalys; Fanny Alexander; Ingmar Bergman;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en kvalitativ studie med hjälp av jungiansk psykologi som fokuserar på Ingmar Bergmans film Fanny & Alexander. Syftet är att studera biskopens skugga. Filmen handlar om familjen Ekdahl som domineras av en rik och begåvad änka, Helena, samt hennes tre söner. LÄS MER