Sökning: "Health Awareness"

Visar resultat 1 - 5 av 995 uppsatser innehållade orden Health Awareness.

 1. 1. “Sånt man lär sig underarbetets gång” : En fenomenologisk studie av sjuksköterskans praktiska kunskap i de komplexa omvårdnadssituationerna

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Tiina Pyykkö Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Nurse; experiences of; tacit knowledge; Sjuksköterska; erfarenheter; tyst kunskap;

  Sammanfattning : Patienterna blir allt äldre och deras komplexa akuta och kroniska ohälsotillstånd kräver specifik bedömning och vård av omvårdnadspersonalen. Utveckling av sjuksköterskans praktiska yrkeskunskap är en lång process samtidigt som nya sjuksköterskor upplever att klyftan mellan teori- och praktisk kunskap är stor. LÄS MER

 2. 2. Take it or leave it? En tematisk analys om upplevelsen av att erfara sexuella biverkningar i samband med antidepressiv läkemedelsbehandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Eklund; Rasmus Andersson; [2023]
  Nyckelord :antidepressiv läkemedelsbehandling; sexuella biverkningar; SSRI; copingstrategier; antidepressant medical treatment; sexual side effects; coping strategies; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av att erfara sexuella biverkningar i samband med antidepressiv läkemedelsbehandling samt vilka strategier personer använder sig av för att hantera dem. Studien syftade även att undersöka hur sexuella skript och normer beskrivs inverka på upplevelsen av att hantera sexuella biverkningar, samt hur vården kan hjälpa denna patientgrupp ytterligare. LÄS MER

 3. 3. “Always been an Alien” - A qualitative study on how multilingual young adults experience and navigate identity and belonging in Skopje, North Macedonia.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Milan Wall Kovacevski; [2022-12-12]
  Nyckelord :Ethnicity; Social Work; Identity; Belonging; Multilingual; Young Adults; North Macedonia;

  Sammanfattning : This study offers empirical arguments for how multilingual young adults navigate and experience identity and belonging in Skopje. A city reported to be, one of the most multicultural cities in South-East Europe, where ethnic exclusion and interethnic segregation is outmost present (Veron, 2016:1448; Stojanov, 2020:74). LÄS MER

 4. 4. How the institutional, relational and leadership factors affect the implementation of sustainable business practice within MNCs HQ in a developed country and Subsidiary in a developing country? A case study on Volvo Trucks Located in Sweden (HQ) and Malaysia (Subsidiary)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Krishnapriya Sujatha; Mubarak Eljack; [2022-02-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Companies are in the transformation process from the classical or linear way of conducting business to a more sustainable model. This is necessitated by the growing societal awareness to protect the environment and resources for future living. LÄS MER

 5. 5. An active chain process of self-leadership : Dynamically practising self-leading strategies for sustainability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Mia Amilon; Stephanie Nguyen; [2022]
  Nyckelord :Leadership; self-leadership; personality; traits; dynamic; active; chain process; self-leadership strategies; strategies; strategy; education; chain; process; self-awareness; self-management; self-efficacy; outputs; outcome; sustainability; innovation; work performance; self-leading; awareness; thriving; health; mindfulness; social cognitive theory; self-regulation theory; self-control theory; intrinsic motivation theory; Självledarskap; ledarskap; ledare; självledarskapsstrategi; strategi; aktiv; dynamisk; process; kedjeprocess; personlighet; egenskap;

  Sammanfattning : Title: An active chain process of self-leadership: Dynamically practising self-leading strategies for sustainability. Keywords: Active and dynamic, Chain process of self-leadership, Self-leadership strategies Background: Sustainability is important and of current interest, requiring all organisations to be well-functioning, committed to sustainability and create strategic decisions for their long-term sustainability. LÄS MER