Sökning: "Humanmodell"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Humanmodell.

 1. 1. Effect of Lap Belt Position on Kinematics & Injuries by using 6YO PIPER child HBM : in Frontal Crash Simulations

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sarah Hassan El-Mobader; [2018]
  Nyckelord :PIPER; Human Body Model; 6YO; Full Frontal; Child Restraint Systems; Injuries; Kinematics; Abdomen; Lap Belt; PIPER; Humanmodell; 6åring; frontalkrock; barnstolar; barnsäkerhet; skador; kinematic; bukorgan; höftbälte;

  Sammanfattning : Traffic accidents are the second leading cause of child fatality among children younger than 15 years of age. In the course of 10 years, the implementation of child restraint systems has decreased child fatality in traffic accidents with 50%, for children younger than 15 years. LÄS MER

 2. 2. Modellering och Simulering av Benmuskulatur Inför Fordonskrock

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Niklas Blomgren; Erik Eliasson; Joakim Ericson; Oskar Lundahl; [2013]
  Nyckelord :Muskelmodellering; Nedre extremiteterna; Humanmodell; THUMS; Muskelaktivering; Finita element;

  Sammanfattning : Syfte: Målet med detta projekt var att implementera musklerna på de nedre extremiteterna, i den fullskaliga,virtuella humanmodellen (THUMS) i finita element-programmet LS-Dyna. Modellen ska kunna användas isimuleringar av pre-crash scenarior varför musklerna ska vara aktiva och generera krafter mycket nära verkligheten. LÄS MER

 3. 3. Study of Vehicle-to-Pedestrian Interactions with FEM – Evaluation of Upper Leg Test Methods using a Human Body Model

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :David Morén; Georg Pehrs; [2013]
  Nyckelord :FEM Simulations; Human Body Model; THUMS; Euro NCAP; Upper Leg Test Methods; Positioning; Vehicle-to-Pedestrian Interactions; Impactor; Subsystem Testing; FEM-simuleringar; Humanmodell; THUMS; Euro NCAP; Testmetoder för Lårben Höft; Positionering; Fotgängarkollisioner; Impaktorer; Test med Delsystem;

  Sammanfattning : The European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) performs several different tests to evaluate vehicles and rate their safety. Some of these tests are subsystem tests made to mimic different body parts of a pedestrian in an interaction with a vehicle. LÄS MER