Sökning: "frontalkrock"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet frontalkrock.

 1. 1. Effect of Lap Belt Position on Kinematics & Injuries by using 6YO PIPER child HBM : in Frontal Crash Simulations

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sarah Hassan El-Mobader; [2018]
  Nyckelord :PIPER; Human Body Model; 6YO; Full Frontal; Child Restraint Systems; Injuries; Kinematics; Abdomen; Lap Belt; PIPER; Humanmodell; 6åring; frontalkrock; barnstolar; barnsäkerhet; skador; kinematic; bukorgan; höftbälte;

  Sammanfattning : Traffic accidents are the second leading cause of child fatality among children younger than 15 years of age. In the course of 10 years, the implementation of child restraint systems has decreased child fatality in traffic accidents with 50%, for children younger than 15 years. LÄS MER

 2. 2. Development of a crash detection device and sensor position estimation

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Kayan Phuong; Seid Saleh; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to design a device that could estimate the position and velocity of a vehicle as well as record the data in the event of a crash using off-the-shelf components. To achieve this, the device has to be able to detect crashes. LÄS MER

 3. 3. Lilla Världen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Andrea Berois; [2016]
  Nyckelord :Preschool Architecture Sweden; Förskola Dagis Vasalund Solna Stockholm Arkitektur Höjerska;

  Sammanfattning : I en storstad som växer och mullrar fram finns minnet kvar av en annan stad. En kåkstad med fattigbarn och svält men också med gemenskap och variation. En ny stad byggs som ska rensa upp men en bit av den gamla sparas, högst upp på höjden. Innuti den lilla staden som ligger i den stora staden finns en liten värld. LÄS MER

 4. 4. Understanding Lower Leg Injury in Offset Frontal Crash : A Multivariate Analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Catherine Lef; Guillaume Dolange; [2015]
  Nyckelord :Lower leg injury; Tibia index; Offset frontal crash; FEM simulations; Multivariate; Underbensskador; Tibia index; Frontalkrock; FEM-simuleringar; Multivariat;

  Sammanfattning : Lower leg injury is an important issue in frontal car crash. Although safety in cars has beenimproved by developments such as seat belts and airbags, lower leg injuries have not beenreduced. These injuries are not life threatening but can result in long term disability and cost alot to society. LÄS MER