Sökning: "geografiska begrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden geografiska begrepp.

 1. 1. ”Ja, man kan skylla på dem för det händer så mycket runt dem ändå” : En studie om hur förskollärare bemöter barn som utför kränkande handlingar i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Zena Assali; Marija Vujkovic; [2021]
  Nyckelord :Developmental psychology; pre-school; socio-economic background; sociocultural perspective; aggressive behaviour; phenomenology; Utvecklingspsykologi; förskoleklass; socioekonomisk bakgrund; sociokulturellt perspektiv; aggressivitet; fenomenologi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how preschool teachers face children who they perceive as children with behavioral problems and how they act in the daily work to prevent and counter violations. The study aims to observe how preschool teachers deal with children who they experience as having behavioral problems in the form of aggression. LÄS MER

 2. 2. Historisk Empati : En översikt av begreppets tolkning och inkorporering i skolverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Per Andersson; Mikael Färlin; [2021]
  Nyckelord :Affective component; Classroom; Historical empathy;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vi kartlagt och exemplifierat olika pedagogiska tillvägagångssätt, eller “verktyg”, som används för att uppnå historisk empati hos elever. Vi har huvudsakligen använt forskning som fokuserar på observationer av pedagogiska moment. LÄS MER

 3. 3. Gröna fingrar och fötterna på jorden - en studie om att öka tryggheten på Kyrktorget i Partille, utifrån teorier om walkability och grön infrastruktur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Viktor Salfjord; Matea Veric; Hugo Welther; [2020-08-29]
  Nyckelord :Trygghet; offentliga rum; grön infrastruktur; walkability; Kyrktorget;

  Sammanfattning : This study aims to analyze the relationships between degree of green infrastructure,walkability and perceived social safety in a given geographical location. Previous researchhas shown how the presence of green urban elements - in addition to functioning as stressreducers - can create well-being and socialization incentives in public places. LÄS MER

 4. 4. Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen i en digitaliserad värld : Det fysiska rummets anpassning till digitalt arbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Ella Calais; Lea Renmarker; [2020]
  Nyckelord :aktivitetsbaserad arbetsplats; hybrida rum; arbetets organisering; digitalt arbete; digital geografi;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är ett begrepp som har möjliggjort förändring av många processer i samhället, och som likaså har omformat den geografiska uppfattningen av rummet samt hur vi konkret använder oss av rummet. Denna uppsats studerar hur arbete har förändrats i och med digitaliseringen, i relation till den fysiska arbetsplatsen. LÄS MER

 5. 5. Att tolka och förstå jordglob och karta : Elevers förståelse för jordklotet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Therese Cedervall; [2020]
  Nyckelord :Globe; map; Earth; abstract; concepts; geography; sociocultural theory; theory of stages.; Jordglob; karta; jordklot; abstrakt; begrepp; geografi; sociokulturellt perspektiv; stadieteori.;

  Sammanfattning : Barns förståelse för jordglob och karta har varit ett område som det forskats om i flera decennier. En stor del av forskningen berör barnens förmåga till abstrakt tänkande kring jordgloben som modell av jordklotet, samt vilken information barn kan utläsa av denna modell. LÄS MER