Sökning: "Instagram stories"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Instagram stories.

 1. 1. Tjänsteinnovation genom kundengagemang? : En studie om hur tre olika företag arbetar i kontexten Instagram stories

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Olofsson; Linn Skogberg; [2019]
  Nyckelord :Instagram stories; kontext; interaktion; kundengagemang; tjänsteinnovationer; samskapande processer;

  Sammanfattning : Instagram stories är en plattform som sedan lanseringen år 2016 blivit ett populärt marknadsföringsverktyg för företag, utifrån att plattformen anses öppna upp för möjligheter att kunna nyttja kundengagemang. Kundengagemang menas vidare vara användbart i skapandeprocesser, där tjänsteinnovationer på senare tid blivit allt mer omdiskuterat. LÄS MER

 2. 2. An ‘Instagrammable’ Life: Understanding the Motives for Consumption through Instagram Stories

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Loubna Katalin Abdallah; Najwa Ayouche; [2019]
  Nyckelord :Consumption; Postmodernity; Motives; Instagram stories; Social Media; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore the motivations of young people for manifesting their consumption behavior through Instagram stories. Additionally, the purpose includes gaining an understanding of the way consumption behavior is portrayed... LÄS MER

 3. 3. A Constant Presence of Mind : En kvalitativ om sociala mediers ständiga närvaro

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Tobias Henry von Porat; Anton Johan Peterson; [2019]
  Nyckelord :Social Media; Effects; Communication; Meaning; Consequences.;

  Sammanfattning : This study will, with the help of young people aged 15, strive to increase the knowledge about the importance of social media (with a delimitation to Instagram and Snapchat) in the everyday lives and social relationships of young people. To achieve this, the essay will focus on how young people describe their own experiences and experiences through the collection of data in the form of interviews through focus groups. LÄS MER

 4. 4. Prosumer Generated Stories

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sofia Borgström; Antonia Crafoord; [2018]
  Nyckelord :Strategic communication; brand credibility; storytelling; prosumer generated stories; social media; digital marketing; marketing communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Social media usage is undeniably popular, which has escalated the amount of content existing online, resulting in a state of content overload. The overload of content has made it harder for organisations to reach out with their message, and it is therefore more important than ever to prioritize efforts to develop trustworthy relationships with consumers, and thereby aspire brand credibility. LÄS MER

 5. 5. Eld upphör:Vi är här för att samla in uppgifter : En kvalitativ studie om Försvarsmaktens representation av militäryrket på Instagram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Malin Ågren; [2018]
  Nyckelord :Qualitative content analysis; Multimodal CDA; ideology; strategic narrative; Swedish Armed;

  Sammanfattning : This qualitative study intends to identify how the military profession is represented on the Swedish Armed Forces’ Instagram account from March 1 to September 1 2017. The method used is Multimodal CDA, which enables the investigation of both linguistic and visual elements. LÄS MER