Sökning: "Insulation Electrical"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Insulation Electrical.

 1. 1. Fönsterareans klimatpåverkan : Jämförelse av koldioxidutsläpp från material- och energianvändning när fönsterarea varieras

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Philip Möller; Erik Elfstrand; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Right now, the world is facing a challenge of reducing carbon emissions. Existing buildings account for one-third of the world's carbon emissions. The construction and real estate sector in Sweden is facing the challenge of combining a high rate of construction with demands on reduced climate emissions. LÄS MER

 2. 2. Development of a cable analysis theory based on integral equation derivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Sandra Larsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electrification of transportation is a major subject of research today, especially in air travel. The increasing number of electronics and cables also increases the interference between them. From this, interest grew to increase the accuracy of electromagnetic modeling of cables. LÄS MER

 3. 3. Tribological characterization of a ball bearing subjected to an electric field : Electric drivetrain tribology

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Muhammad Umar Farooq; [2023]
  Nyckelord :Ball bearing; electric drivetrain; tribology; electric field; characterization; bearing currents; discharge;

  Sammanfattning : Electric machines are widely used in for instance the automotive industry in electric vehicles and in wind turbines. The electrical machines have mechanical bearings as an integral part used to transmit power and load. In addition, the main function includes reducing friction between interacting surfaces. LÄS MER

 4. 4. Addressing Water Scarcity in La Guajira: A Comparative Analysis of Four Water Systems

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Johan Hedstrand Welander; [2023]
  Nyckelord :Drought; wells; desalination; La Guajira; Colombia; windmills; solar panels; MFS; Minor Field Study; development;

  Sammanfattning : During the recent prolonged drought in La Guajira, Colombia, the child mortality rate surged to 23.4 per 1000. With the focal point in rural Alta Guajira, a lack of rainfall and wind resulted in an acute potable water scarcity. LÄS MER

 5. 5. Beräkning av livslängd och överlastkapacitet för krafttransformatorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (2023-)

  Författare :Simon Sjöberg; [2023]
  Nyckelord :transformator livslängd; tillförlitlighet; tillgänglighet; cellulosa; oxidation; hydrolys; pyrolys; mekanisk styrka;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på Norconsult AB, på avdelningen för elteknik och projektering. Målet med arbetet har varit att programmera ett beräkningsverktyg för att kunna beräkna åldring och överlastkapacitet för krafttransformatorer. LÄS MER