Sökning: "Integrated Pest Management"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Integrated Pest Management.

 1. 1. Partners in crime – How cabbage seed weevil assists brassica pod midge in damaging pods of winter oilseed rape in fields in Southern Sweden : how is insect abundance related to crop damage?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sarah Heithausen; [2020]
  Nyckelord :monitoring; Ceutorhynchus obstrictus; Dasineura brassica; Brassica napus; Integrated Pest Management; economic threshold; pan trap; sticky trap;

  Sammanfattning : The brassica pod midge (Dasineura brassicae) has emerged as an important pest causing problems in Winter Oilseed Rape (WOSR) (Brassica napus ssp. napus) production in Southern Sweden during recent years. Adult female D. brassicae oviposit into WOSR pods. LÄS MER

 2. 2. Förekomst och angreppsgrad av gråmögel och ”purple spot of asparagus” i skånsk sparrisproduktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Lotten Lundgren; [2018]
  Nyckelord :sparris; Asparagus officinalis; gråmögel; Botrytis cinerea; Stemphylium vesicarium; Stemphylium botryosum; integrerat växtskydd;

  Sammanfattning : Svensk sparrisodling växer, men produktiviteten, mätt som skörden i ton per hektar, är lägre än i närliggande produktionsländer. Medelskörden i Sverige var 1,6 ton per hektar år 2016, medan Tysklands preliminära medelskörd var 5,5 ton/ha år 2017. LÄS MER

 3. 3. Den blygrå rapsviveln & skidgallmyggan : ett växande problem i svensk rapsodling

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Mina Sattar Panahi; [2018]
  Nyckelord :blygrå rapsvivel; skidgallmygga; Ceutorhynchus assimilis; Dasineura brassicae; raps;

  Sammanfattning : Den blygrå rapsviveln och skidgallmyggan räknas till två av de alvarliga skadegörarna i raps runt om i Europa. Tidigare har betydande angrepp endast skett enstaka år i Sverige men under de 3 senaste växtsäsongerna har höstrapsen i södra Sverige drabbats hårt av angrepp. LÄS MER

 4. 4. Biodiversitet som förebyggande åtgärd : IPM-strategier för grönsaksodling på friland

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Yenny Leijon; [2017]
  Nyckelord :IPM; biodiversitet; hortikultur; nyttodjur; grönsaker; habitatmanipulering; landskapsdiversitet; ekosystemtjänster;

  Sammanfattning : Biodiversiteten i odlingslandskapen är på stadig nedgång, bland orsakerna till detta finns användandet av kemiska växtskyddsmedel och årlig jordbearbetning. Att biodiversiteten minskar är ett hot mot vår framtida odling i dessa landskap då vi är beroende av mångfalden för ett uthålligt produktionssystem. LÄS MER

 5. 5. Facing a new pest : the case of the invasive fruit fly Drosophila suzukii in southern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emilia Mühlhäuser; [2017]
  Nyckelord :Drosophila suzukii; soft fruits and berries; Sweden; Skåne; Integrated Pest Management; SPLAT; Hanseniaspora uvarum; systems approach; Participatory Action Research;

  Sammanfattning : In an increasingly globalized food system, pests move easily together with food products and can cause significant damage in their new ranges. The problem is aggravated by climate change, enabling pest survival in previously uninhabitable areas. LÄS MER