Sökning: "Isak Lööf"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Isak Lööf.

 1. 1. Tidigare förhör som bevis i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isak Lööf; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; straffrätt; criminal law; bevisrätt; evidence law; bevisvärdering; processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar tidigare förhör som bevis i brottmål och undersöker frågan om när tidigare förhör får föredras som bevis i domstol, tidigare förhörs upptagningsformer och om man kan lita på att de är korrekta samt bevisvärderingen av tidigare förhör. Vittnen, målsägande och tilltalade i brottmål behöver i Sverige som huvudregel framträda personligen för muntliga förhör i domstol. LÄS MER

 2. 2. Frågan om ansvar när automatiserade körningssystem i bilar orsakar olyckor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isak Lööf; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Ansvar; Automatiserade körningssystem; Automatiserade körsystem; Självkörande fordon; Självkörande bilar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar förarens straffrättsliga ansvar vid olyckor som orsakas av automatiserade körningssystem i bilar. De frågor som ställs är hur ansvarsfrågan i fall med automatiserade körningssystem i bilar ska bedömas utifrån gällande rätt och hur frågan kan komma att behandlas i framtiden utifrån utredningar på området. LÄS MER