Sökning: "Jacob Johnsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Jacob Johnsson.

 1. 1. Den som sig i leken ger får leken tåla? - En straffrättslig analys av idrottsvåld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jacob Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att utreda hur idrottsvåld, alltså våld som sker mellan idrottsutövare under pågående organiserad idrottsutövning, behandlas i det svenska straffrättssystemet och om denna behandling skiljer sig från den för annat våld. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i idrottsrörelsen och dess önskan om självbestämmande i idrottsliga frågor. LÄS MER

 2. 2. Bankers etiska riktlinjer, frikopplade i praktiken? : En kvalitativ undersökning om de anställdas förhållningssätt till bankens etiska riktlinjer

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rebecca Johnsson; Jacob Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Decoupling; ethical guidelines; employee approach; bank ethics; effective guidelines.; Frikoppling; etiska riktlinjer; anställdas förhållningssätt; banketik; effektiva riktlinjer.;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har det gjorts flertalet ansatser till att skapa etiska koder som ska bidra till att öka det etiska handlandet i organisationer. Etik kan kommuniceras och tolkas på olika sätt, och forskningslitteraturen har beskrivit olika perspektiv och förklaringar till varför medarbetarnas förhållningssätt till ett företags etiska riktlinjer är som det är. LÄS MER

 3. 3. Responsibility to protect - En analys av skyldigheten att skydda

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jacob Johnsson; [2016]
  Nyckelord :Folkrätt; Responisibility to protect; R2P; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Humanitarian interventions, that is to say military interventions in a state, without its permission, to protect the population’s human rights, have during the past decades been controversial. The advocates of the interventions regard it as everyone’s duty to help humans in need. LÄS MER

 4. 4. Ledtidsreduktion från ämnesmaterial till monterad värmeväxlare

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Anders Eklind; Jacob Johnsson; [2016]
  Nyckelord :Ledtidsreduktion; Lean; Six Sigma; DMAIC; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Ledtidsreduktion från ämnesmaterial till monterad värmeväxlare Författare: Anders Eklind & Jacob Johnsson Handledare: Jan‐Eric Ståhl, Professor vid Industriell produktion, Lunds tekniska högskola, Fredrik Schultheiss, Doktor vid Industriell produktion, Lunds Tekniska Högskola. Bakgrund: Orderingången för värmeväxlare ur kylsortimentet minskar idag med 15‐25 procent för varje extra veckas leveranstid över målbilden på 4 veckor. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av säsongsdestinationen Öland : ”Åker du norr om Köpingsvik så vetefan om du får mat överhuvudtaget”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Kenni Andersson; Jacob Johnsson; Jacob Råberg; [2015]
  Nyckelord :Turism; destinationsutveckling; destination; säsongsfokusering; Öland;

  Sammanfattning : Studien belyser Öland som turismdestination, där författarna har uppfattat en säsongsfokusering till sommarmånaderna. Syftet med denna studie är att presentera tre olika scenarier som visar hur Öland kan bli en destination med turistflöde året runt. Det görs genom att i huvudsak undersöka Öland. LÄS MER