Sökning: "Jan Mattsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jan Mattsson.

 1. 1. Samband mellan dispositionell mindfulness, påverkansmekanismer, psykologiska färdigheter och prestation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jan Böröy; Emil Mattsson; [2015]
  Nyckelord :Dispositionell mindfulness; mindfulnessbaserade interventioner; idrottsprestation;

  Sammanfattning : Syftet med den befintliga studien var att undersöka mindfulness och dess koppling till idrottsprestation genom att undersöka sambanden mellan dispositionell mindfulness, påverkansmekanismer (klarsynthet, ältande och negativ emotionsreglering), psykologiska färdigheter (motivation, coping, emotionell kontroll och motoriska färdigheter) och prestation med utgångspunkt från Birrer, Morgan och Röthlin’s (2012) modell. Som underlag för studienanvändes en enkät som sammanlagt 242 idrottare besvarade. LÄS MER

 2. 2. “Det här är ett plagiat” En studie av Sportbladets rewrites och hur de förhåller sig till upphovsrättslagen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Malin Andersson; Mattias Åsén; [2014-09-05]
  Nyckelord :digitalisering; kommersialisering; Sportbladet; sportjournalistik; upphovsrätt; rewrite; commercialization; digitalization; sports journalism; copyright; rewrite;

  Sammanfattning : Authors: Malin Andersson & Mattias ÅsénTitel: “Det här är ett plagiat”Level: Bachelor of JournalismLocation: University of GothenburgLanguage: SwedishNumber of pages: 44 (without appendix)Sportbladet is Sweden’s biggest sports newspaper online. Their audience, as for all online newspaper’s audience, has big expectations of a steady flow of news. LÄS MER

 3. 3. Jaktbrott : Illegal jakt utifrån rutinaktivitetsteorin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Jan-Erik Mattsson; [2007]
  Nyckelord :Lagar och förordningar;

  Sammanfattning : För att den svenska vargstammens överlevnad skall kunna säkras så måste 500 individer finnas inom rikets gränser. Vargen har gått från att ha varit nästintill utrotad till att den förekommer i allt större utsträckning. Detta har medfört att den illegala jakten efter varg har ökat. LÄS MER

 4. 4. Real Estate Appraisal : A Study of Real Estate Appraisers in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Fredrik Andersson; Robert Landberg; [2005]
  Nyckelord :Real Estate; Property; Valuation; Appraisal; Valuer; Appraiser;

  Sammanfattning : Problem: Problemet som legat till grund för intresset och inriktningen med denna magisteruppsats är då tidigare kontorsfastigheten Skatteskrapan skulle byta ägare och användningsområde. En planerad ombyggnad ställde till problem med avseende på uppskattningen av ombyggnadskostnader. I slutändan handlar problemet om ett värderingsproblem. LÄS MER