Sökning: "Janina Larsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Janina Larsson.

 1. 1. ”Ni känner dem inte, varför bryr ni er?”. En kvalitativ studie om unga vuxnas upplevelser av influencers.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Rydh; Janina Larsson; [2020-06-02]
  Nyckelord :influencer; unga vuxna; identitetskapande; mellanmänskliga interaktioner; inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka unga vuxnas syn på och upplevelsen av fenomenet influencers. Som en del av syftet vill vi få en förståelse av unga vuxnas upplevelser av fenomenet influencers som bidrar med en ökad kunskap som är av vikt i de professionellas arbete med unga vuxna. LÄS MER

 2. 2. Behov och riktlinjer : En kvalitativ studie om biståndsbedömning av äldres hemtjänstinsatser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Janina Johansson; Camilla Larsson; [2014]
  Nyckelord :biståndshandläggare; äldreomsorg; hemtjänst; lokala riktlinjer;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to look into the work of care organizers for elderly care, in three municipalities in southern Sweden, and how they use the law and local guidelines to evaluate the need for home care. The intention was to determine if presence of relatives makes a difference in the needs assessment and if the care organizers practice harmonize with the guidelines. LÄS MER