Sökning: "Johan Söderqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Johan Söderqvist.

 1. 1. Earnings Management and Female Representation on the Board of Directors

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mikael Einer; Johan Söderqvist; [2016-09-15]
  Nyckelord :Earnings management; corporate governance; gender diversity; board composition; gender quota;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 2. 2. Säker styrning i osäker miljö –En studie om styrningens förändring i innovationsprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathias Comrin; Johan Söderqvist; [2014-06-30]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Innovationsprocess; Osäkerhet; Contingency;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Förändring är något oundvikligt och därför är innovation en förutsättning för företagens fortlevnad. Framtagandet av innovationer karaktäriseras av osäkerhet, och det saknas tydliga riktlinjer angående vilka aspekter som är av intresse vid utformandet av ekonomistyrningen då osäkerhet råder. LÄS MER

 3. 3. Analysis and Development using Tools for Augmented Reality on Smartphones

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för designvetenskaper; Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Johan Paulsson; Erik Söderqvist; [2013]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The goal of this master thesis was to examine some of the available development tools for augmented reality in mobile applications. The best development tool were then used in development of an application for Android or iOS. The thesis has two main parts, the analysis of development tools and the application development. LÄS MER